ผลต่างระหว่างรุ่นของ "วิกิพีเดีย:ดิสคอร์ด"

เพิ่มขึ้น 614 ไบต์ ,  11 เดือนที่ผ่านมา
→‎ช่อง: แสดงการเข้าถึงของแต่ละกลุ่ม
(→‎ช่อง: แสดงการเข้าถึงของแต่ละกลุ่ม)
== ช่อง ==
ปัจจุบันมีช่องสำหรับหัวข้อต่อไปนี้
{| class="toccolours" style="font-size:90%; margin:0 auto; width:100%;"
! style="background:#ccccff" | ช่อง
! style="background:#ccccff" | วัตถุประสงค์
! style="background:#ccccff" | ทุกคน
! style="background:#ccccff" | ผู้ใช้ยืนยันแล้ว
! style="background:#ccccff" | ผู้ควบคุม
 
|- style="background:#f0f0f0"
* <code>#ข้อมูล</code> – ช่องสำหรับประกาศต่าง ๆ เช่น กฎพื้นฐาน ขอแนะนำให้ผู้ใช้อย่าปิดเสียงช่องนี้เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงหรือการปรับปรุงกฎใด ๆ จะถูกประกาศในช่องนี้ ช่องนี้อ่านได้อย่างเดียว
| <code>#ข้อมูล</code>
* <code>#ปูมยืนยัน</code> – ช่องสำหรับแจ้งเมื่อผู้ใช้ได้รับการยืนยันตัวตนโดย WikiAuthBot ช่องนี้อ่านได้อย่างเดียว
| ประกาศต่าง ๆ เช่น กฎพื้นฐาน
* <code>#สั่งบอต</code> – ช่องสำหรับรันคำสั่งบอต เช่น .whois ของ WikiAuthBot
| <center>อ่านเท่านั้น</center> || <center>อ่านเท่านั้น</center> || <center>{{done}}</center>
 
|- style="background:#f0f0f0"
=== ช่องพูดคุย ===
| <code>#ปูมยืนยัน</code>
* <code>#ควบคุมดูแล</code> – ช่องส่วนตัวสำหรับกลุ่มผู้ควบคุมดิสคอร์ดสำหรับพูดคุยถึงปัญหาเกี่ยวกับการดูแลเซิร์ฟเวอร์
| แจ้งเมื่อผู้ใช้ได้รับการยืนยันตัวตนโดย WikiAuthBot
* <code>#ปูมเซิร์ฟเวอร์</code> – ช่องส่วนตัวสำหรับการบันทึกการกระทำต่าง ๆ ในเซิร์ฟเวอร์โดยทั้งผู้ใช้และผู้ควบคุมเอง เพื่อความโปร่งใสในการดำเนินการต่าง ๆ ที่อาจไม่อยู่ในขอบเขตของบันทึกของตัวดิสคอร์ด (audit logs)
| || <center>{{done}}</center> || <center>{{done}}</center>
* <code>#ทั่วไป</code> – สำหรับการพูดคุยทั่วไปถึงหัวข้อใด ๆ เกี่ยวกับโครงการวิกิมีเดีย
* <code>#เทคนิค</code> – สำหรับหัวข้อทางเทคนิค [[มีเดียวิกิ]] มอดูล แม่แบบ [[WP:EF|ตัวกรองการแก้ไข]] ฯลฯ
* <code>#ไฟล์สื่อ</code> – สำหรับหัวข้อเกี่ยวกับไฟล์สื่อ เช่น การใส่ภาพ การอัปโหลดไฟล์ สัญญาอนุญาต ฯลฯ
* <code>#embassy</code> – สำหรับการพูดคุยสำหรับผู้ใช้ที่ไม่ใช้ภาษาไทย (for communication in other languages.)
* <code>#นอกประเด็น</code> – สำหรับการพูดคุยถึงเรื่องที่ไม่เกี่ยวข้องกับหัวข้ออื่น
 
|- style="background:#f0f0f0"
=== ช่องโครงการวิกิมีเดีย ===
| <code>#สั่งบอต</code>
ช่องด้านล่างนี้มีขอบเขคเฉพาะในโครงการวิกิมีเดียที่ใช้ภาษาไทย
| รันคำสั่งบอต เช่น .whois ของ WikiAuthBot
* <code>#วิกิพีเดีย</code> – สำหรับหัวข้อเฉพาะเกี่ยวกับ[[วิกิพีเดีย]]
| || <center>{{done}}</center> || <center>{{done}}</center>
* <code>#วิกิพจนานุกรม</code> – สำหรับหัวข้อเฉพาะเกี่ยวกับ[[วิกิพจนานุกรม]]
* <code>#วิกิตำรา</code> – สำหรับหัวข้อเฉพาะเกี่ยวกับ[[วิกิตำรา]]
* <code>#วิกิคำคม</code> – สำหรับหัวข้อเฉพาะเกี่ยวกับ[[วิกิคำคม]]
* <code>#วิกิซอร์ซ</code> – สำหรับหัวข้อเฉพาะเกี่ยวกับ[[วิกิซอร์ซ]]
 
|- style="background:#f0f0f0"
=== ช่ององค์กร ===
| <code>#ทั่วไป</code>
* <code>#วิกิมีเดียประเทศไทย</code> – [[m:Wikimedia Thailand|วิกิมีเดียประเทศไทย]]
| การพูดคุยทั่วไปถึงหัวข้อใด ๆ เกี่ยวกับโครงการวิกิมีเดีย
| <center>{{done}}</center> || <center>{{done}}</center> || <center>{{done}}</center>
 
|- style="background:#f0f0f0"
| <code>#เทคนิค</code>
| หัวข้อทางเทคนิค เช่น [[มีเดียวิกิ]] มอดูล แม่แบบ [[WP:EF|ตัวกรองการแก้ไข]]
| || <center>{{done}}</center> || <center>{{done}}</center>
 
|- style="background:#f0f0f0"
| <code>#ไฟล์สื่อ</code>
| หัวข้อเกี่ยวกับไฟล์สื่อ เช่น การใส่ภาพ การอัปโหลดไฟล์ สัญญาอนุญาต ฯลฯ
| || <center>{{done}}</center> || <center>{{done}}</center>
 
|- style="background:#f0f0f0"
| <code>#embassy</code>
| การพูดคุยสำหรับผู้ใช้ที่ไม่ใช้ภาษาไทย (for communication in other languages.)
| || <center>{{done}}</center> || <center>{{done}}</center>
 
|- style="background:#f0f0f0"
| <code>#นอกประเด็น</code>
| การพูดคุยถึงเรื่องที่ไม่เกี่ยวข้องกับหัวข้ออื่น
| || <center>{{done}}</center> || <center>{{done}}</center>
 
|- style="background:#f0f0f0"
| <code>#วิกิพีเดีย</code>
| หัวข้อเฉพาะเกี่ยวกับ[[วิกิพีเดีย]]
| || <center>{{done}}</center> || <center>{{done}}</center>
 
|- style="background:#f0f0f0"
| <code>#วิกิพจนานุกรม</code>
| หัวข้อเฉพาะเกี่ยวกับ[[วิกิพจนานุกรม]]
| || <center>{{done}}</center> || <center>{{done}}</center>
 
|- style="background:#f0f0f0"
| <code>#วิกิตำรา</code>
| หัวข้อเฉพาะเกี่ยวกับ[[วิกิตำรา]]
| || <center>{{done}}</center> || <center>{{done}}</center>
 
|- style="background:#f0f0f0"
| <code>#วิกิคำคม</code>
| หัวข้อเฉพาะเกี่ยวกับ[[วิกิคำคม]]
| || <center>{{done}}</center> || <center>{{done}}</center>
 
|- style="background:#f0f0f0"
| <code>#วิกิซอร์ซ</code>
| หัวข้อเฉพาะเกี่ยวกับ[[วิกิซอร์ซ]]
| || <center>{{done}}</center> || <center>{{done}}</center>
 
|- style="background:#f0f0f0"
| <code>#วิกิมีเดียประเทศไทย</code>
| [[m:Wikimedia Thailand|วิกิมีเดียประเทศไทย]]
| || <center>{{done}}</center> || <center>{{done}}</center>
 
|- style="background:#f0f0f0"
| <code>#ควบคุมดูแล</code>
| พูดคุยถึงปัญหาเกี่ยวกับการดูแลเซิร์ฟเวอร์
| || || <center>{{done}}</center>
 
|- style="background:#f0f0f0"
| <code>#ปูมเซิร์ฟเวอร์</code>
| บันทึกการกระทำต่าง ๆ ในเซิร์ฟเวอร์โดยทั้งผู้ใช้และผู้ควบคุมเอง เพื่อความโปร่งใสในการดำเนินการต่าง ๆ ที่อาจไม่อยู่ในขอบเขตของบันทึกของตัวดิสคอร์ด (audit logs)
| || || <center>{{done}}</center>
|}
 
== ผู้ควบคุม ==