ผลต่างระหว่างรุ่นของ "วิกิพีเดีย:สภากาแฟ/อภิปราย/ขอความเห็นเกี่ยวกับ Discord สำหรับชุมชนวิกิมีเดียภาษาไทย"

(→‎อื่น ๆ: ตก ๆ)
 
# ดูหมิ่น ว่าร้าย คุกคาม โจมตีหรือแสดงความก้าวร้าวต่อผู้อื่น รวมทั้งใช้คำหยาบคายหรือสบถในการพูดคุยเกินควร
# เผยแพร่ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้อื่นหรือพูดคุยเกี่ยวกับเรื่องส่วนตัวเกินควร
# แจ้งคำขอในโครงการวิกิมีเดียซึ่งไม่ใช่สถานที่ดำเนินการ เช่น ลบหน้า บล็อกผู้ใช้ ฯลฯ
# เชิญชวนเพื่อลงคะแนนหรือหาเสียง เช่น เสนอบทความคัดสรรประจำเดือน เสนอชื่อเพื่อเป็นผู้ดูแล ฯลฯ
# ส่งข้อความ ภาพ ลิงก์หรืออื่น ๆ ที่เป็นการโฆษณา ละเมิดกฎหมายหรือเป็นการรบกวนชุมชน