ผลต่างระหว่างรุ่นของ "สำนักงานตำรวจแห่งชาติ (ไทย)"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
ป้ายระบุ: แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขจากเว็บสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่
| leader_name = พลตำรวจเอก [[สุวัฒน์ แจ้งยอดสุข]]
| main_organ =
| key_people = พลตำรวจเอก [[สุชาติ ธีระสวัสดิ์]]</br><small> รอง ผบ.ตร.</small></br>พลตำรวจเอก [[มนู เมฆหมอก]]</br><small>รอง ผบ.ตร.</small></br>พลตำรวจเอก [[ดำรงค์ศักดิ์ กิตติประภัสร์]]</br><small>รอง ผบ.ตร.</small></br>พลตำรวจเอก [[ปิยะ อุทาโย]] </br><small>รอง ผบ.ตร.</small></br>พลตำรวจเอก [[ชนสิษฎ์ วัฒนวรางกูร]]</br><small>รอง ผบ.ตร.</small></br>พลตำรวจเอก [[วิสนุ ปราสาททองโอสถ]] </br><small>จตช. </small></br>พลตำรวจเอก ศักดา ชื่นภักดี</br><small>ที่ปรึกษาพิเศษ ตร.</small></br>พลตำรวจเอก ณัฐธร เพราะสุนทร</br><small>ที่ปรึกษาพิเศษ ตร.</small></br><small></br>พลตำรวจโท รอย อิงคไพโรจน์</brsmall><small/br>ผู้ช่วย ผบ.ตร.<small></br>พลตำรวจโท วิรุฬ เอี่ยมไพจิตร์</brsmall><small/br>ผู้ช่วย ผบ.ตร.</small></br>พลตำรวจโท เพิ่มพูน ชิดชอบ</brsmall><small/br>ผู้ช่วย ผบ.ตร.</small></br>พลตำรวจโท อดิศร์ งามจิตสุขศรี</brsmall><small/br>รอง จตช.</small></small></br>พลตำรวจโท จารุวัฒน์ ไวศยะ</brsmall><small/br>ผู้ช่วย ผบ.ตร.</small></br>พลตำรวจโท พงษ์วุฒิ พงษ์ศรี </br></small>ผู้ช่วย ผบ.ตร. </small></br>พลตำรวจโท กิตติพงษ์ เงามุข</brsmall><small/br>ผู้ช่วย ผบ.ตร.</small></br>พลตำรวจโท ชิณภัทร สารสิน </brsmall><small/br>ผู้ช่วย ผบ.ตร.</small></br>พลตำรวจโท ไกรบุญ ทรวดทรง</br><small>ผู้ช่วย ผบ.ตร.</small></br>พลตำรวจโท สุรพล อยู่นุช</br><small>ผู้ช่วย ผบ.ตร.</small></br>พลตำรวจโท สราวุฒิ การพานิช</brsmall><small/br>รอง จตช.</small></br>พลตำรวจโท สุทิน ทรัพย์ม่วง</brsmall><small/br>ผู้ช่วย ผบ.ตร.
| website = http://www.royalthaipolice.go.th/
}}
536

การแก้ไข