ผลต่างระหว่างรุ่นของ "กระทรวงพาณิชย์ (ประเทศไทย)"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
| ภาพ_กว้าง =
| ภาพ_บรรยาย = 150
| วันก่อตั้ง = [[พ.ศ. 2463]] ({{อายุ|2463|1|1}} ปี)
| สืบทอดจาก_1 = กระทรวงเกษตรพาณิชยการ (2475 - 2476)
| สืบทอดจาก_2 = กระทรวงเศรษฐการ (2476 - 2484)
| รหัสภูมิภาค =
| บุคลากร =
| งบประมาณ = 7,192.5847 ล้านบาท <small>([[พ.ศ. 2559]])</small><ref>ราชกิจจานุเบกษา, [http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2558/A/091/17.PDF พระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559] เล่ม 132 ตอนที่ 91ก วันที่ 25 กันยายน 2558</ref>
| รัฐมนตรี1_ชื่อ = [[จุรินทร์ ลักษณวิศิษฎ์]]
| รัฐมนตรี1_ตำแหน่ง = รัฐมนตรีว่าการ
}}
 
'''กระทรวงพาณิชย์''' ({{lang-en|Ministry of Commerce}}) เป็นหน่วยงาน[[กระทรวงราชการส่วนกลาง (ประเทศไทย)|ราชการส่วนกลาง]]หนึ่งของประเภท[[ประเทศไทยกระทรวง]]ของไทย ที่มีอำนาจหน้าที่เกี่ยวกับ[[การค้า]] ธุรกิจบริการ ทรัพย์สินทางปัญญา และราชการอื่นๆ ตามที่มีกฎหมายกำหนดให้เป็นอำนาจหน้าที่ของกระทรวงพาณิชย์ หรือส่วนราชการที่สังกัดกระทรวงพาณิชย์ กระทรวงพาณิชย์ตั้งอยู่ที่ 44/100 [[ถนนสนามบินน้ำ]] [[ตำบลบางกระสอ]] [[อำเภอเมืองนนทบุรี]] [[จังหวัดนนทบุรี]] 11000
 
== ประวัติ ==
 
== หน่วยงานในสังกัด ==
===ส่วนราชการ===
'''กระทรวงพาณิชย์มีหน่วยงานระดับกรมในสังกัดกระทรวงพาณิชย์ 9 หน่วยงาน ได้แก่'''
 
* [[สำนักงานรัฐมนตรี]]
* [[สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์]]
* [[สำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า]]<ref>[http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2558/A/004/12.PDF พระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม (ฉบับที่ ๑๓) พ.ศ. ๒๕๕๘]</ref>
 
'''หน่วยงานในรูปแบบของ=== รัฐวิสาหกิจ''' ===
 
* [[องค์การคลังสินค้า]]
 
'''หน่วยงานในรูปแบบของ===องค์การมหาชนได้แก่'''===
 
*[[สถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับแห่งชาติ (องค์การมหาชน)]]
*[[ศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพระหว่างประเทศ (องค์การมหาชน)]]
== อ้างอิง ==
{{รายการอ้างอิง}}
 
==ดูเพิ่ม==
* [[รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ของไทย]]
* [[รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ของไทย]]
* [[ปลัดกระทรวงพาณิชย์ของไทย]]
 
== แหล่งข้อมูลอื่น ==
36,507

การแก้ไข