ผลต่างระหว่างรุ่นของ "รายพระนามและชื่อผู้ได้รับพระราชทานเหรียญรัตนาภรณ์"

ป้ายระบุ: แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขจากเว็บสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่
ป้ายระบุ: แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขจากเว็บสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่
|-
|
| bgcolor="#fffd68" |คุณคุณหญิงจันทนี ธนรักษ์
|-
| 3 พฤษภาคม พ.ศ. 2562
ผู้ใช้นิรนาม