ผลต่างระหว่างรุ่นของ "คณะรัฐมนตรีสยาม คณะที่ 3"

ไม่มีความย่อการแก้ไข
ป้ายระบุ: แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขจากเว็บสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่
ป้ายระบุ: แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขจากเว็บสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่
| colspan = 2| '''ตำแหน่ง''' || '''ลำดับ''' || '''รายนาม''' || colspan = 2| '''เริ่มวาระ''' || colspan = 2| '''สิ้นสุดวาระ''' || '''หมายเหตุ''' ||
|-
| [[รายนามนายกรัฐมนตรีของประเทศไทย|นายกรัฐมนตรี]] || || * || [[พระยามโนปกรณ์นิติธาดา|พระยามโนปกรณ์นิติธาดา (ก้อน หุตะสิงห์)]] || [[ไฟล์:Arrow Blue Right 001.svg|15px]] || [[1 เมษายน]] [[พ.ศ. 2476]] || [[20 มิถุนายน]] [[พ.ศ. 2476]] || [[ไฟล์:LineColor Joban.svg|15px]] || ||
|-
| [[กระทรวงกลาโหม|กลาโหม]] || {{หมุดรมว|กระทรวง=กลาโหม}} || 1 || [[พระยาราชวังสัน (ศรี กมลนาวิน)|นายพลเรือโท พระยาราชวังสัน (ศรี กมลนาวิน)]] || [[ไฟล์:Arrow Blue Right 001.svg|15px]] || [[1 เมษายน]] [[พ.ศ. 2476]] || [[20 มิถุนายน]] [[พ.ศ. 2476]] || [[ไฟล์:LineColor Joban.svg|15px]] || ||
|-
| [[กระทรวงการต่างประเทศ|ต่างประเทศ]] || {{หมุดรมว|กระทรวง=ต่างประเทศ}} || 2 || [[พระยาศรีวิสารวาจา|พระยาศรีวิสารวาจา (เทียนเลี้ยง ฮุนตระกูล)]] || [[ไฟล์:Arrow Blue Right 001.svg|15px]] || [[1 เมษายน]] [[พ.ศ. 2476]] || [[20 มิถุนายน]] [[พ.ศ. 2476]] || [[ไฟล์:LineColor Joban.svg|15px]] || ||
|-
| [[กระทรวงพาณิชย์|เกษตรพาณิชยการ]] || {{หมุดรมว|กระทรวง=พาณิชย์}} || 3 || [[เจ้าพระยาวงษานุประพัทธ|พระยาเจ้าพระยาวงษานุประพัทธ (หม่อมราชวงศ์สท้าน สนิทวงศ์)]] || [[ไฟล์:Arrow Blue Right 001.svg|15px]] || [[1 เมษายน]] [[พ.ศ. 2476]] || [[20 มิถุนายน]] [[พ.ศ. 2476]] || [[ไฟล์:LineColor Joban.svg|15px]] || ||
|-
| [[กระทรวงศึกษาธิการ|ธรรมการ]] || {{หมุดรมว|กระทรวง=ศึกษาธิการ}} || 4 || [[เจ้าพระยาธรรมศักดิ์มนตรี|เจ้าพระยาธรรมศักดิ์มนตรี (สนั่น เทพหัสดิน ณ อยุธยา)]] || [[ไฟล์:Arrow Blue Right 001.svg|15px]] || [[1 เมษายน]] [[พ.ศ. 2476]] || [[20 มิถุนายน]] [[พ.ศ. 2476]] || [[ไฟล์:LineColor Joban.svg|15px]] || ||
|-
| [[กระทรวงการคลัง|พระคลังมหาสมบัติ]] || {{หมุดรมว|กระทรวง=การคลัง}} || || [[พระยามโนปกรณ์นิติธาดา|พระยามโนปกรณ์นิติธาดา (ก้อน หุตะสิงห์)]] || [[ไฟล์:Arrow Blue Right 001.svg|15px]] || [[1 เมษายน]] [[พ.ศ. 2476]] || [[20 มิถุนายน]] [[พ.ศ. 2476]] || [[ไฟล์:LineColor Joban.svg|15px]] || ||
|-
| [[กระทรวงมหาดไทย|มหาดไทย]] || {{หมุดรมว|กระทรวง=มหาดไทย}} || 5 || [[พระยาจ่าแสนยบดีศรีบริบาล|พระยาจ่าแสนยบดีศรีบริบาล (ชิต สุนทรวร)]] || [[ไฟล์:Arrow Blue Right 001.svg|15px]] || [[1 เมษายน]] [[พ.ศ. 2476]] || [[20 มิถุนายน]] [[พ.ศ. 2476]] || [[ไฟล์:LineColor Joban.svg|15px]] || ||
|-
| [[กระทรวงยุติธรรม|ยุติธรรม]] || {{หมุดรมว|กระทรวง=ยุติธรรม}} || 6 || [[พระยาเทพวิทุรพหุลศรุตาบดี|พระยาเทพวิทุรพหุลศรุตาบดี (บุญช่วย วณิกกุล)]] || [[ไฟล์:Arrow Blue Right 001.svg|15px]] || [[1 เมษายน]] [[พ.ศ. 2476]] || [[20 มิถุนายน]] [[พ.ศ. 2476]] || [[ไฟล์:LineColor Joban.svg|15px]] || ||
|-
| || {{หมุดรมต}} || 7 || [[พระยาอุดมพงศ์เพ็ญสวัสดิ์ (หม่อมราชวงศ์ประยูร อิศรศักดิ์)|พระยาอุดมพงศ์เพ็ญสวัสดิ์ (หม่อมราชวงศ์ประยูร อิศรศักดิ์)]] || [[ไฟล์:Arrow Blue Right 001.svg|15px]] || [[1 เมษายน]] [[พ.ศ. 2476]] || [[20 มิถุนายน]] [[พ.ศ. 2476]] || [[ไฟล์:LineColor Joban.svg|15px]] || ||
|-
| || {{หมุดรมต}} || 8 || [[พระยาปรีชาชลยุทธ|พลเรือตรี พระยาปรีชาชลยุทธ (วัน จารุภา)]] || [[ไฟล์:Arrow Blue Right 001.svg|15px]] || [[1 เมษายน]] [[พ.ศ. 2476]] || [[20 มิถุนายน]] [[พ.ศ. 2476]] || [[ไฟล์:LineColor Joban.svg|15px]] || ||
|-
| || {{หมุดรมต}} || 9 || [[พระยามานวราชเสวี|พระยามานวราชเสวี (ปลอด ณ สงขลา)]] || [[ไฟล์:Arrow Blue Right 001.svg|15px]] || [[1 เมษายน]] [[พ.ศ. 2476]] || [[20 มิถุนายน]] [[พ.ศ. 2476]] || [[ไฟล์:LineColor Joban.svg|15px]] || ||
|-
| || {{หมุดรมต}} || 10 || [[พระยาพหลพลพยุหเสนา|พันเอก พระยาพหลพลพยุหเสนา (พจน์ พหลโยธิน)]] || [[ไฟล์:Arrow Blue Right 001.svg|15px]] || [[1 เมษายน]] [[พ.ศ. 2476]] || [[20 มิถุนายน]] [[พ.ศ. 2476]] || [[ไฟล์:Red x.svg|15px]] || ลาออก || bgcolor="#FF0000"|
|-
| || {{หมุดรมต}} || 11 || [[พระยาทรงสุรเดช|พันเอก พระยาทรงสุรเดช (เทพ พันธุมเสน)]] || [[ไฟล์:Arrow Blue Right 001.svg|15px]] || [[1 เมษายน]] [[พ.ศ. 2476]] || [[20 มิถุนายน]] [[พ.ศ. 2476]] || [[ไฟล์:Red x.svg|15px]] || ลาออก || bgcolor="#FF0000"|
|-
| || {{หมุดรมต}} || 12 || [[พระยาฤทธิ์อัคเนย์|พันเอก พระยาฤทธิ์อัคเนย์ (สละ เอมะศิริ)]] || [[ไฟล์:Arrow Blue Right 001.svg|15px]] || [[1 เมษายน]] [[พ.ศ. 2476]] || [[20 มิถุนายน]] [[พ.ศ. 2476]] || [[ไฟล์:Red x.svg|15px]] || ลาออก || bgcolor="#FF0000"|
|-
| || {{หมุดรมต}} || 13 || [[พระประศาสน์พิทยายุทธ|พันโท พระประศาสน์พิทยายุทธ (วัน ชูถิ่น)]] || [[ไฟล์:Arrow Blue Right 001.svg|15px]] || [[1 เมษายน]] [[พ.ศ. 2476]] || [[20 มิถุนายน]] [[พ.ศ. 2476]] || [[ไฟล์:Red x.svg|15px]] || ลาออก || bgcolor="#FF0000"|
|-
| || {{หมุดรมต}} || 14 || [[แปลก หลวงพิบูลสงคราม|พันตรี หลวงพิบูลสงคราม (แปลก ขีตตะสังคะ)]] || [[ไฟล์:Arrow Blue Right 001.svg|15px]] || [[1 เมษายน]] [[พ.ศ. 2476]] || [[20 มิถุนายน]] [[พ.ศ. 2476]] || [[ไฟล์:LineColor Joban.svg|15px]] || || bgcolor="#FF0000"|
|-
| || {{หมุดรมต}} || 15 || [[หลวงสินธุสงครามชัย|นาวาตรี หลวงสินธุสงครามชัย (สินธุ์ กมลนาวิน)]] || [[ไฟล์:Arrow Blue Right 001.svg|15px]] || [[1 เมษายน]] [[พ.ศ. 2476]] || [[20 มิถุนายน]] [[พ.ศ. 2476]] || [[ไฟล์:LineColor Joban.svg|15px]] || || bgcolor="#FF0000"|
|-
| || {{หมุดรมต}} || 16 || [[หลวงศุภชลาศัย|นาวาตรี หลวงศุภชลาศัย (บุง ศุภชลาศัย]]) || [[ไฟล์:Arrow Blue Right 001.svg|15px]] || [[1 เมษายน]] [[พ.ศ. 2476]] || [[20 มิถุนายน]] [[พ.ศ. 2476]] || [[ไฟล์:LineColor Joban.svg|15px]] || || bgcolor="#FF0000"|
|-
| || {{หมุดรมต}} || 17 || [[ประยูร ภมรมนตรี|นายพันโทประยูร ภมรมนตรี]] || [[ไฟล์:Arrow Blue Right 001.svg|15px]] || [[1 เมษายน]] [[พ.ศ. 2476]] || [[20 มิถุนายน]] [[พ.ศ. 2476]] || [[ไฟล์:LineColor Joban.svg|15px]] || || bgcolor="#FF0000"|
|-
| || {{หมุดรมต}} || 18 || [[พระยาพิชัยสงคราม|นายพลตรี พระยาพิชัยสงคราม (แก๊บ สรโยธิน)]] || [[ไฟล์:Arrow Blue Down 001.svg|15px]] || [[18 มิถุนายน]] [[พ.ศ. 2476]] || [[20 มิถุนายน]] [[พ.ศ. 2476]] || [[ไฟล์:LineColor Joban.svg|15px]] || ||
|-
| || {{หมุดรมต}} || 19 || [[พระยาศรีสิทธิสงคราม|นายพันเอก พระยาศรีสิทธิสงคราม (ดิ่น ท่าราบ)]] || [[ไฟล์:Arrow Blue Down 001.svg|15px]] || [[18 มิถุนายน]] [[พ.ศ. 2476]] || [[20 มิถุนายน]] [[พ.ศ. 2476]] || [[ไฟล์:LineColor Joban.svg|15px]] || ||
|}
 
ผู้ใช้นิรนาม