ผลต่างระหว่างรุ่นของ "พระจุนทีโพธิสัตว์"

ย้อนการแก้ไขที่ 8825269 สร้างโดย 2001:FB1:C0:A1AF:852A:1332:E216:4C8A (พูดคุย)
(ย้อนการแก้ไขที่ 8825269 สร้างโดย 2001:FB1:C0:A1AF:852A:1332:E216:4C8A (พูดคุย))
 
| attributes =
}}
'''พระจุนทีโพธิสัตว์''' เป็น[[พระโพธิสัตว์]]องค์หนึ่งใน[[ศาสนาพุทธ]][[มหายาน]] เช่นเดียวกับ[[พระอวโลกิเตศวรโพธิสัตว์]] แต่มีคนรู้จักน้อยกว่า เชื่อกันว่าพระองค์เป็นพระพุทธมารดาภาค[[สัมโภคกาย]] (กายทิพย์) ของ[[พระเจ้าห้าพระองค์]]ในภัทรกัปปัจจุบันของเรา โดยหลายท่านเมื่อเห็นพุทธศิลป์ของพระองค์ก็มักจะเข้าใจกันผิดว่าเป็นพระแม่[[กวนอิม]] นั่นก็เพราะเกิดจากความเชื่อในพุทธศาสนาของนิกาย[[เซนฉาน]] ที่กล่าวว่าพระจุนทีนั้นเป็นภาคหนึ่งของพระอวโลกิเตศวรโพธิสัตว์ แล้วนำไปจัดรวมไว้ในรูปเคารพของกวนอิม 6 ปางใหญ่ ซึงในขณะที่นิกายอื่น ๆ ของทางมหายานเนั้นจะถือว่าพระจุนทีกับพระกวนอิม นั้นเป็นคนละองค์กัน หลายที่ก็ยังไปจำสับสนด้วยรูปลักษณะของพระ[[มรีจิมารีจี]] ซึ่งเป็นมารดาของเทวดา[[นพเคราะห์]]ทาง[[ลัทธิเต๋า]] บ้างก็ไปจำสับสนกับพระ[[มหามายูรี]]ที่ทรง[[นกยูง]]เป็นพาหนะ โดยพระโพธิสัตว์พระองค์นี้จะมีกล่าวถึง แต่ไม่ค่อยมีบทบาทเท่าไรในพระพุทธศาสนาของจีน แต่จะมีบทบาทในญี่ปุ่นมากกว่า
 
== ลักษณะ ==
 
== ความเชื่อ ==
พระจุนทีโพธิสัตว์ (准提菩薩) ในภาษาจีนกลางจะเรียกว่า “จุ่นถีผูซา” และในภาษาจีนแต้จิ๋วจะเรียกว่า “จุ้งที้พู้สัก” โดยทรงมีนามอย่างเต็มๆเต็ม ๆ ว่า “พระจุนทีสัปตโกฏิพุทธภควตี” ทางมหายานถือว่าพระองค์นั้นเป็นพระพุทธมารดาในรูปสัมโภคกายแห่งพระพุทธเจ้าในตรีกาลของภัทรกัปนี้ (อดีต ปัจจุบัน และอนาคต) ที่ทรงมีบุญญาบารมี และอิทธิฤทธิ์มากมาย สามารถบันดาลให้ผู้ที่เคารพศรัทธาสามารถสมปรารถนาได้ทุกประการ
 
หฤทัยประจำพระองค์
 
นมะฮ์ สัปตานัม สัมยักสัมพุทธะ โกฏินาม ตทยถา โอม จเล จุเล จุณเฑ สวาหา<ref><nowiki>http://buddhism.lib.ntu.edu.tw/BDLM/sutra/chi_pdf/sutra10/T18n0848.pdf</nowiki> </ref>
 
== อ้างอิง ==