ผลต่างระหว่างรุ่นของ "แม่แบบ:บุคคลศักดิ์สิทธิ์ในคติพุทธศาสนาแบบญี่ปุ่น"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
({{Navbox |name = บุคคลศักดิ์สิทธิ์ในคติพุทธศาสนาแบบญี่ปุ่น |titlestyle = background-color:#afa3bf;color:white; |oddstyle = |belowstyle = background-color:#afa3bf; |title = บุคคลศักดิ์สิทธิ์ในคติพุทธศาสนาแบบญี่ปุ่น |imageleft = 200px |list1 = '''พระพุทธเจ้า (เนียวไร-บุ)''': |list2 = พระไวโรจนพุทธะ (ไดนิจิเนียวไร) | พระอโมฆสิทธิพุทธะ (ฟุคุโจะจุเนียวไร) | [[พระอมิตาภพุทธะ|พระอม)
 
|list6= [[อจละ|อจละ (ฟุโดเมียวโอ)]] | [[วัชรยักษ์|วัชรยักษ์ (คงโงะยะฉะเมียวโอ)]] | [[กุณฑลี|กุณฑลี (งุนดะลิเมียวโอ)]] | [[ไตรโลกยวิชยะ|ไตรโลกยวิชยะ (โงะซันเซเมียวโอ)]] | [[ยมานตกะ|ยมานตกะ (ไดอิโทะคุเมียวโอ)]] | [[ราคราช|ราคราช (ไอเซ็นเมียวโอ)]] | [[อุจฉุศมะ|อุจฉุศมะ (อุสุสะมะ)]] | [[หยครีวะ|หยครีวะ (บะโทะคันนง)]] | [[มหามายูรี|มหามายูรี (คุจะคุเมียวโอ)]]
|list7 = '''[[เทวดา]] (เท็น-บุ)''':
|list8 = [[จาตุมหาราชิกา|จตุโลกบาล (ชิเท็นโน)]] | [[มรีจิมารีจี|มรีจิมารีจี (มาริชิ-เท็น)]] | [[มหากาล|มหากาล (ไดโคะคุเท็น)]] | [[เบ็นไซเต็ง|พระสุรัสวดี(เบ็นไซเท็น)]] | [[พระพรหม (ศาสนาพุทธ)|พระพรหม (บนเท็น)]] | [[ปู้ไต้|ปู้ไต้ (โฮเท)]] | [[จูโรจิน]] | [[ฟุคุโระคุจู]] | [[ท้าวเวสสุวรรณ|ท้าวเวสสุวรรณ (บิชะมงเท็น)]] | [[Ebisu (mythology)|Ebisu]] | [[อุงะจิน]]
|list9 = '''[[อวตาร]] (ซุยจะคุชิน-บุ)''':
|list10 = [[Izuna Gongen]] | [[Atago Gongen]] | [[Konpira Daigongen]]