ผลต่างระหว่างรุ่นของ "พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอุณากรรณอนันตนรไชย"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
(→‎พระประวัติ: เพิ่มวงเล็บ)
ไม่มีความย่อการแก้ไข
ป้ายระบุ: แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขจากเว็บสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่
{{Infobox royalty
| name = พระเจ้าบรมวงศ์เธอ<br>พระองค์เจ้าอุณากรรณอนันตนรไชย
| image = Prince Unakan Ananta Norajaya.jpg
| title = พระเจ้าบรมวงศ์เธอ ชั้น 4<br>พระองค์เจ้าชั้นเอก
ผู้ใช้นิรนาม