ผลต่างระหว่างรุ่นของ "เศาะบาห์ อัลอะห์มัด อัลญาบิร อัศเศาะบาห์"

ไม่มีความย่อการแก้ไข
ป้ายระบุ: แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขจากเว็บสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่
 
'''เศาะบาห์ อัลอะห์มัด อัลญาบิร อัศเศาะบาห์''' ทรงเป็นอดีต[[เจ้าผู้ครองรัฐ]]แห่ง[[รัฐคูเวต]] ตั้งแต่ 29 มกราคม พ.ศ. 2549 ถึง 29 กันยายน พ.ศ. 2563 ประสูติเมื่อ 16 มิถุนายน พ.ศ. 2472 พระองค์เป็นพระโอรสของ[[เชคอะห์มัด อัลญาบิร อัศเศาะบาห์]]กับ[[มูนิรา อัลอายยาร์]]
 
==พระราชประวัติ==
{{โครง-ส่วน}}
 
==เจ้าผู้ครองแห่งรัฐคูเวต==
5,531

การแก้ไข