ผลต่างระหว่างรุ่นของ "การถอดเสียงภาษาอังกฤษ"

ย้อนกลับไปรุ่นที่ 8643266 โดย Potapt: ไม่.โอ.เค ด้วยสจห.
ป้ายระบุ: ถูกย้อนกลับแล้ว การแก้ไขแบบเห็นภาพ แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขจากเว็บสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่
(ย้อนกลับไปรุ่นที่ 8643266 โดย Potapt: ไม่.โอ.เค ด้วยสจห.)
ป้ายระบุ: ทำกลับ
{{ลิงก์ไปภาษาอื่น}}
{{คู่มือ}}
: ''ข้อมูลในหน้านี้อาจมีการดัดแปลงหลายครั้งตามนโยบายวิกิพีเดีย สำหรับการทับศัพท์ตามระบบการทับศัพท์ของราชบัณฑิตยสถาน ดูได้ที่[http://www.royin.go.th/dictionary/index.php เว็บไซต์ราชบัณฑิตยสถาน]โอ.เค.ป่ะ''
== หลักการถอดเสียง ==
# เขียนตามเสียงเดิม โดยเขียนเป็นภาษาไทยให้สามารถอ่านได้
2,925

การแก้ไข