ผลต่างระหว่างรุ่นของ "โครงกระดูกมนุษย์"

ย้อนกลับไปรุ่นที่ 8574863 โดย Potaptด้วยสจห.
(เว้นวัก)
(ย้อนกลับไปรุ่นที่ 8574863 โดย Potaptด้วยสจห.)
ป้ายระบุ: ทำกลับ
กระดูกจะติดต่อกับกระดูกอีกชิ้น และประกอบเข้าด้วยกันเป็นโครงกระดูกด้วยเอ็นและกล้ามเนื้อเป็นส่วนใหญ่ ยกเว้นใน[[กระดูกโคนลิ้น]] (Hyoid bone) ซึ่งเป็นกระดูกที่ไม่ติดต่อกับกระดูกชิ้นอื่น ๆ โดยตรง แต่จะยึดไว้ในบริเวณส่วนบนของ[[คอหอย]]ด้วยเอ็นและกล้ามเนื้อใกล้เคียง
 
กระดูกชิ้นที่ใหญ่ที่สุดในมนุษย์คือ[[กระดูกต้นขา]] (Femur) ในขณะที่กระดูกชิ้นเล็กที่ สุดที่สุดคือ[[กระดูกโกลน]] (Stapes) ซึ่งเป็นกระดูกของ[[หูชั้นกลาง]]ชิ้นหนึ่ง
 
== ประเภทของโครงกระดูก ==
29,152

การแก้ไข