ผลต่างระหว่างรุ่นของ "สมเด็จพระศรีสวรินทิราบรมราชเทวี พระพันวัสสาอัยยิกาเจ้า"

จัดรูปแบบพระนามพระโสทรเชษฐา/อนุชา และ พระโสทรเชษฐภคินี/ภคินี
(ย้อนการแก้ไขที่ 9104216 สร้างโดย Tine chicl (พูดคุย))
(จัดรูปแบบพระนามพระโสทรเชษฐา/อนุชา และ พระโสทรเชษฐภคินี/ภคินี)
"''เราได้ตั้งนามของบุตรีในราชสกุลนี้ว่า "สว่างวัฒนา" ดังนี้ ขอบุตรีนั้นจงเป็นผู้มีสุข เลี้ยงง่าย ไม่มีโรค ไม่มีอุปัทวันตราย มั่งคั่งสมบูรณ์ มีทรัพย์มาก มีโภคสมบัติมาก ดำรงอิศริยยศตั้งอยู่ในพระบรมราชวงศ์ที่ประเสริฐสูงสุดของพระบิดายั่งยืนกาลนานเทอญ''"
 
พระองค์มีพระเชษฐาและพระขนิษฐาร่วมพระมารดาทั้งสิ้น 6 พระองค์ ได้แก่ <ref name="ณรงค์ เสถียรวงศ์"/>
พระองค์มีพระเชษฐาและพระขนิษฐาร่วมพระมารดาทั้งสิ้น 6 พระองค์ ได้แก่ [[พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอุณากรรณอนันตนรไชย|พระองค์เจ้าอุณากรรณอนันตนรไชย]] [[สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาเทวะวงศ์วโรปการ|พระองค์เจ้าเทวัญอุไทยวงศ์]] [[สมเด็จพระนางเจ้าสุนันทากุมารีรัตน์ พระบรมราชเทวี|พระองค์เจ้าสุนันทากุมารีรัตน์]] พระองค์เจ้าสว่างวัฒนา [[สมเด็จพระศรีพัชรินทราบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง|พระองค์เจ้าเสาวภาผ่องศรี]] และ[[สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระสวัสดิวัดนวิศิษฎ์|พระองค์เจ้าสวัสดิโสภณ]]<ref name="ณรงค์ เสถียรวงศ์"/>
 
* '''[[พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอุณากรรณอนันตนรไชย|พระเจ้าลูกยาเธอ พระองค์เจ้าอุณากรรณอนันตนรไชย]]''' (22 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2399 – 29 มีนาคม พ.ศ. 2416) ทรงมีพระอิสริยยศสูงสุดที่ '''''พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอุณากรรณอนันตนรไชย'''''
* '''[[สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาเทวะวงศ์วโรปการ|พระเจ้าลูกยาเธอ พระองค์เจ้าเทวัญอุไทยวงศ์]]''' (27 พฤศจิกายน พ.ศ. 2401 – 28 มิถุนายน พ.ศ. 2466) ต่อมาทรงมีพระอิสริยยศสูงสุดที่ '''''สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาเทวะวงศ์วโรปการ'''''
* '''[[สมเด็จพระนางเจ้าสุนันทากุมารีรัตน์ พระบรมราชเทวี|พระเจ้าลูกเธอ พระองค์เจ้าสุนันทากุมารีรัตน์]]''' (11 พฤศจิกายน พ.ศ. 2403 – 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2423) ทรงมีพระอิสริยยศสูงสุดที่ '''''สมเด็จพระนางเจ้าสุนันทากุมารีรัตน์ พระบรมราชเทวี'''''
* '''[[สมเด็จพระศรีสวรินทิราบรมราชเทวี พระพันวัสสาอัยยิกาเจ้า|พระเจ้าลูกเธอ พระองค์เจ้าสว่างวัฒนา]]''' (10 กันยายน พ.ศ. 2405 – 17 ธันวาคม พ.ศ. 2498) ทรงมีพระอิสริยยศสูงสุดที่ '''''สมเด็จพระศรีสวรินทิราบรมราชเทวี พระพันวัสสาอัยยิกาเจ้า'''''
* '''[[สมเด็จพระศรีพัชรินทราบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง|พระเจ้าลูกเธอ พระองค์เจ้าเสาวภาผ่องศรี]]''' (1 มกราคม พ.ศ. 2407 – 20 ตุลาคม พ.ศ. 2462) ทรงมีพระอิสริยยศสูงสุดที่ '''''สมเด็จพระศรีพัชรินทราบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง'''''
* '''[[สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระสวัสดิวัดนวิศิษฎ์|พระเจ้าลูกยาเธอ พระองค์เจ้าสวัสดิโสภณ]]''' (22 ธันวาคม พ.ศ. 2408 – 10 ธันวาคม พ.ศ. 2478) ต่อมาทรงมีพระอิสริยยศสูงสุดที่ '''''สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระสวัสดิวัดนวิศิษฎ์'''''
 
พระองค์เจ้าหญิงสว่างวัฒนาทรงได้รับการศึกษาตามแบบกุลสตรีในวังหลวง ทรงได้เล่าเรียนภาษาอังกฤษถึงขั้นอ่านออกและฟังเข้าพระทัย<ref>[http://www.sarakadee.com/web/modules.php?name=News&file=print&sid=2369 วันนี้ในอดีต :10 กันยายน พ.ศ. 2405] sarakadee.com</ref> มีพระพี่นางพระน้องนางที่สนิทสนมเป็นเพื่อนสนิทกลุ่มเดียวกัน คือ [[พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าแขไขดวง|พระองค์เจ้าแขไขดวง]] [[พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหลวงทิพยรัตนกิริฏกุลินี|พระองค์เจ้านภาพรประภา]] [[พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าพวงสร้อยสอางค์|พระองค์เจ้าพวงสร้อยสอางค์]] และพระองค์เจ้าเสาวภาผ่องศรี
23

การแก้ไข