ผลต่างระหว่างรุ่นของ "แม่แบบ:พระมหากษัตริย์สหราชอาณาจักร"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
 
| list1 = [[แอนน์ สมเด็จพระราชินีนาถแห่งบริเตนใหญ่|แอนน์]] {{·}} [[พระเจ้าจอร์จที่ 1 แห่งบริเตนใหญ่|จอร์จที่ 1]] {{·}} [[พระเจ้าจอร์จที่ 2 แห่งบริเตนใหญ่|จอร์จที่ 2]] {{·}} [[สมเด็จพระเจ้าจอร์จที่ 3 แห่งสหราชอาณาจักร|จอร์จที่ 3]]
| group2 = <center>[[สหราชอาณาจักรบริเตนใหญ่และไอร์แลนด์]]
| list2 = [[สมเด็จพระเจ้าจอร์จที่ 3 แห่งสหราชอาณาจักร|จอร์จที่ 3]] {{·}} [[สมเด็จพระเจ้าจอร์จที่ 4 แห่งสหราชอาณาจักร|จอร์จที่ 4]] {{·}} [[สมเด็จพระเจ้าวิลเลียมที่ 4 แห่งสหราชอาณาจักร|วิลเลียมที่ 4]] {{·}} [[สมเด็จพระราชินีนาถวิกตอเรียแห่งสหราชอาณาจักร|วิกตอเรีย]] {{·}} [[สมเด็จพระเจ้าเอ็ดเวิร์ดที่ 7 แห่งสหราชอาณาจักร|เอ็ดเวิร์ดที่ 7]] {{·}} [[สมเด็จพระเจ้าจอร์จที่ 5 แห่งสหราชอาณาจักร|จอร์จที่ 5]]
| group3 = <center>[[สหราชอาณาจักร|สหราชอาณาจักรบริเตนใหญ่และไอร์แลนด์เหนือ]]
| list3 = [[สมเด็จพระเจ้าจอร์จที่ 5 แห่งสหราชอาณาจักร|จอร์จที่ 5]] {{·}} [[สมเด็จพระเจ้าเอ็ดเวิร์ดที่ 8 แห่งสหราชอาณาจักร|เอ็ดเวิร์ดที่ 8]] {{·}} [[สมเด็จพระเจ้าจอร์จที่ 6 แห่งสหราชอาณาจักร|จอร์จที่ 6]] {{·}} [[สมเด็จพระราชินีนาถเอลิซาเบธที่ 2 แห่งสหราชอาณาจักร|เอลิซาเบธที่ 2]]