ผลต่างระหว่างรุ่นของ "แม่แบบ:อาหารเอเชีย"

-redundant cat
(auto cat)
(-redundant cat)
 
-->|{{category exists|หมวดหมู่:{{trim sort key|อาหาร}}<!-- -->}}<!-- ex. หมวดหมู่:จีน
-->}}<!--
-->[[หมวดหมู่:วัฒนธรรมแบ่งตามสัญชาติ|{{trim sort key|อาหาร}}]]<!--
-->}}<!--
-->}}<!-- -->}}}<!--
-->|{{category exists|หมวดหมู่:{{trim sort key|อาหาร}}<!-- -->}}<!-- ex. หมวดหมู่:ฮ่องกง
-->}}<!--
-->[[หมวดหมู่:วัฒนธรรมจีน]]<!--
-->}}<!--
-->}}<!-- -->}}}<!--
-->|{{category exists|หมวดหมู่:{{trim sort key|อาหาร}}<!-- -->}}<!-- ex. หมวดหมู่:จีน
-->}}<!--
-->[[หมวดหมู่:วัฒนธรรมแบ่งตามสัญชาติ|{{trim sort key|อาหาร}}]]<!--
-->}}<!--
-->}}<!-- -->}}}<!--
-->|{{category exists|หมวดหมู่:{{trim sort key|อาหาร}}<!-- -->}}<!-- ex. หมวดหมู่:ฮ่องกง
-->}}<!--
-->[[หมวดหมู่:วัฒนธรรมลาว]]<!--
-->}}<!--
-->}}<!-- -->}}}<!--
-->|{{category exists|หมวดหมู่:{{trim sort key|อาหาร}}<!-- -->}}<!-- ex. หมวดหมู่:จีน
-->}}<!--
-->[[หมวดหมู่:วัฒนธรรมแบ่งตามสัญชาติ|{{trim sort key|อาหาร}}]]<!--
-->}}<!--
-->}}<!-- -->}}}<!--
-->|{{category exists|หมวดหมู่:{{trim sort key|อาหาร}}<!-- -->}}<!-- ex. หมวดหมู่:ฮ่องกง
-->}}<!--
-->[[หมวดหมู่:วัฒนธรรมอิรัก]]<!--
-->}}<!--
-->}}<!-- -->}}}<!--
-->|{{category exists|หมวดหมู่:{{trim sort key|อาหาร}}<!-- -->}}<!-- ex. หมวดหมู่:จีน
-->}}<!--
-->[[หมวดหมู่:วัฒนธรรมแบ่งตามสัญชาติ|{{trim sort key|อาหาร}}]]<!--
-->}}<!--
-->}}<!-- -->}}}<!--
4,030

การแก้ไข