กฤตินพงษ์ วรโชติเมธานนท์

เข้าร่วมเมื่อ 29 เมษายน 2563
ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
ป้ายระบุ: แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขจากเว็บสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่
ป้ายระบุ: แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขจากเว็บสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่
| party =
| alma_mater =
| father = คณนาถ วรโชติเมธานนท์
| father =
| mother = ชนิสรา วรโชติเมธานนท์
| mother =
| spouse =
| religion = [[ศาสนาพุทธ|พุทธ]]
| branch =
| serviceyears =
| commands =
| image =
}}