ผลต่างระหว่างรุ่นของ "สมเด็จพระรามาธิบดีที่ 2"

ป้ายระบุ: การแก้ไขแบบเห็นภาพ แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขจากเว็บสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่
 
===การเจริญสัมพันธไมตรีกับโปรตุเกส===
ใน พ.ศ. 2054 ทูตนำสารของ[[อะฟองซูอาฟงซู ดือดึ อะบูแกร์อัลบูแกร์กึ]] แม่ทัพใหญ่ของ[[ประเทศโปรตุเกส]]ได้เดินทางมากรุงศรีอยุธยา เพื่อเจริญสัมพันธไมตรีและการค้า พระองค์ทรงตอบรับไมตรีจากโปรตุเกส และได้ทำสัญญาทางราชไมตรีกับทางการค้าต่อกัน ใน พ.ศ. 2059 นับเป็นสัญญาฉบับแรกที่ไทยทำกับต่างประเทศ โปรตุเกสจึงนับเป็นประเทศแรกใน[[ทวีปยุโรป]]ที่เข้ามาในกรุงศรีอยุธยา
 
ผลจากการเข้ามาสร้างไมตรีของ[[ชาวโปรตุเกส]] ได้มีการนำเอาอาวุธแบบใหม่ที่มีประสิทธิภาพเข้ามาถวาย ได้แก่ ปืนประเภทต่าง ๆ และกระสุนดินดำ ต่อมาชาวโปรตุเกสได้เข้ามาเป็นทหารอาสาฝรั่ง ได้ช่วยฝึกวิธีการใช้อาวุธแบบตะวันตกกับกรุงศรีอยุธยา
19

การแก้ไข