ผลต่างระหว่างรุ่นของ "วิกิพีเดีย:ผู้ดูแลระบบ"

 
== การทบทวนและการถอดถอนผู้ดูแลระบบ ==
หากผู้ดูแลระบบ[[#การใช้เครื่องมือผู้ดูแลระบบโดยมิชอบ|ใช้อำนาจโดยมิชอบ]] อำนาจนั้นสามารถถูกเพิกถอนได้ ผู้ดูแลระบบอาจถูกเพิกถอนโดย[[:en:User:Jimbo Wales|จิมโบ เวลส์]], [[m:stewards|ผู้จัดการโครงการ]] (stewards) หรือโดยคำวินิจฉัยชี้ขาดของคณะอนุญาโตตุลาการ ดุลยพินิจของอนุญาโตตุลาการอาจยังประเมินการลงโทษที่เล็กน้อยกว่าต่อผู้ดูแลระบบที่เป็นปัญหา รวมทั้งการจำกัดการใช้ฟังก์ชันบางอย่าง หรือกำหนดคุมประพฤติผู้ดูแลระบบ ความสามารถทางเทคนิคที่จะถอดถอนสถานภาพผู้ดูแลระบบอยู่กับ[[วิกิพีเดีย:ผู้ดูแลระบบสิทธิ์แต่งตั้ง|ผู้ดูแลระบบสิทธิ์แต่งตั้ง]] ผู้จัดการโครงการและจิมโบ เวลส์
 
ไม่มีวิธีดำเนินการถอดถอนผู้ดูแลระบบที่อาศัยชุมชน ผู้ใช้อาจใช้การระงับข้อพิพาทเพื่อขอความเห็นต่อความเหมาะสมของผู้ดูแลระบบคนใดคนหนึ่ง ผู้ใช้อาจใช้[[WP:DR|การระงับข้อพิพาท]]เพื่อขอความเห็นว่าด้วยความเหมาะสมของผู้ดูแลระบบคนหนึ่ง ๆ
4,029

การแก้ไข