ผลต่างระหว่างรุ่นของ "วัดคุ้งตะเภา"

เก็บกวาดบทความด้วยบอต
(+พัดวัดพัฒนา)
(เก็บกวาดบทความด้วยบอต)
|-
|[[ไฟล์:สำนักงานพระพุทธศาสนา.jpg|50px|]]
| - รางวัลประกาศเกียรติคุณ โล่และพัดวัดพัฒนา '''"วัดพัฒนาตัวอย่างที่มีผลงานดีเด่น ประจำปี ๒๕๖๓"''' (อันดับที่ ๑ ระดับประเทศ: ''พัดวัดพัฒนา พระสมุห์สมชา่ยชาย จีรปุญฺโญ'')
|[[สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ]]
|'''[[สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช (อัมพร อมฺพโร)]]''' [[สมเด็จพระสังฆราช]]
388,742

การแก้ไข