ผลต่างระหว่างรุ่นของ "วิกิพีเดีย:สภากาแฟ/อภิปราย/ขอความเห็นเกี่ยวกับ Discord สำหรับชุมชนวิกิมีเดียภาษาไทย"

(+ประชาสัมพันธ์)
# {{เห็นด้วย}} ใช้ง่ายที่สุดแล้วครับตอนนี้ ฐานผู้ใช้ในประเทศก็มีจำนวนมากเหมือนกันน่าจะคุ้นเคยกันดีนะครับ —𝙋𝙖𝙩𝙨𝙖𝙜𝙤𝙧𝙣 𝙔. <sup style="font-family:monospace,monospace !important;font-size:.6rem">[[คุยกับผู้ใช้:Patsagorn Y.|talk]] [[special:เรื่องที่เขียน/Patsagorn Y.|cntrb]]</sup> 15:47, 19 ตุลาคม 2563 (+07)
# {{เห็นด้วย}} จากหลาย ๆ ปัจจัยโดยสรุป (จากประสบการณ์ส่วนตัว คิดว่า ทั้งนี้ผู้ใช้ที่ใช้วิกิพีเดียได้มักใช้ Discord ด้วย --[[ผู้ใช้:NP-chaonay|NP-chaonay]] ([[คุยกับผู้ใช้:NP-chaonay|คุย]]) 16:42, 19 ตุลาคม 2563 (+07)
# {{เห็นด้วย}} เป็นช่องทางการสื่อสารที่ใช้งานง่ายและทันท่วงที มีศักยภาพที่จะเติบโต จากที่สังเกตในดิสคอร์ดของอังกฤษมีความใกล้เคียง forum ซึ่งเป็นแหล่งรวมตัวผู้ใช้ใหม่และเก่าสำหรับคุย, ช่วยเหลือเรื่องต่าง ๆ ในวิกิ --[[ผู้ใช้:Just Sayori|<font face="Aller" size="3" color="grey"> Just Sayori </font>]] <font face="Riffic Free Medium" size="3" color="pink"> OK? </font> ([[คุยกับผู้ใช้:Just Sayori|<font face="Aller" size="3" color="scarlet">have a chat</font>]]) 19:59, 19 ตุลาคม 2563 (+07)
4,248

การแก้ไข