ผลต่างระหว่างรุ่นของ "สมเด็จพระศรีสวรินทิราบรมราชเทวี พระพันวัสสาอัยยิกาเจ้า"

ย้อนการแก้ไขที่ 9104216 สร้างโดย Tine chicl (พูดคุย)
ป้ายระบุ: แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขจากเว็บสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่
(ย้อนการแก้ไขที่ 9104216 สร้างโดย Tine chicl (พูดคุย))
{{บทความคัดสรร}}
{{Infobox royalty
| name = สมเด็จพระศรีสวรินทิราบรมราชเทวี พระพันวัสสาอัยยิกาเจ้า
| image = Queen Savang Vadhana in 1879.jpg
| caption =
|}}
 
'''สมเด็จพระศรีสวรินทิราบรมราชเทวี พระพันวัสสาอัยยิกาเจ้า''' พระนามเดิม '''พระเจ้าลูกเธอ พระองค์เจ้าสว่างวัฒนา''' (10 กันยายน พ.ศ. 2405 — 17 ธันวาคม พ.ศ. 2498) เป็นพระราชธิดาใน[[พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว]] เสด็จพระราชสมภพแต่[[สมเด็จพระปิยมาวดี ศรีพัชรินทรมาตา]] (เจ้าจอมมารดาเปี่ยม) พระองค์เป็นพระอัครมเหสีใน[[พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว]] เป็นพระราชชนนีใน[[สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช เจ้าฟ้ามหาวชิรุณหิศ สยามมกุฎราชกุมาร]] ซึ่งเป็น[[สยามมกุฎราชกุมาร]]พระองค์แรกของไทย เป็นสมเด็จพระมาตุจฉาเจ้าใน[[พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว]]และ[[พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว]] เป็นสมเด็จพระอัยยิกาเจ้าใน[[พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดล พระอัฐมรามาธิบดินทร]] และ[[พระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร]] และเป็นสมเด็จพระปัยยิกาเจ้าใน[[พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว]]
 
นอกจากนี้พระองค์ทรงดำรงตำแหน่งองค์สภาชนนี[[สภาอุณาโลมแดง]] อันเป็นชื่อของ[[สภากาชาดไทย]]เมื่อครั้งแรกตั้งในต้นรัชกาลที่ 5 เป็นพระองค์แรกและพระองค์เดียว และองค์สภานายิกา สภากาชาดไทย พระองค์ที่ 2 และทรงสร้างสถานพยาบาลขึ้น ปัจจุบัน คือ [[โรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทวี ณ ศรีราชา]] ซึ่งอยู่ภายใต้การดูแลของสภากาชาดไทย