ผลต่างระหว่างรุ่นของ "กลุ่มอาการมาร์แฟน"

นำภาพ "Marfan_wrist.tiff" ออก ซึ่งถูกลบที่วิกิมีเดียคอมมอนส์โดย Fitindia เนื่องจาก No permission since 11 October 2020
(นำภาพ "Marfan_wrist.tiff" ออก ซึ่งถูกลบที่วิกิมีเดียคอมมอนส์โดย Fitindia เนื่องจาก No permission since 11 October 2020)
 
{{Infobox medical condition (new)
| name = กลุ่มอาการมาร์แฟน
| image = Marfan wrist.tiff
| caption = มือของผู้ป่วยกลุ่มอาการมาร์แฟน<ref>{{Cite journal|title = Periodontal conditions in patients with Marfan syndrome - a multicenter case control study|journal = BMC Oral Health|date = 2013-01-01|issn = 1472-6831|pmc = 3816571|pmid = 24165013|pages = 59|volume = 13|doi = 10.1186/1472-6831-13-59|first = Ingmar|last = Staufenbiel|first2 = Christian|last2 = Hauschild|first3 = Bärbel|last3 = Kahl-Nieke|first4 = Eva|last4 = Vahle-Hinz|first5 = Yskert|last5 = von Kodolitsch|first6 = Maike|last6 = Berner|first7 = Oskar|last7 = Bauss|first8 = Werner|last8 = Geurtsen|first9 = Alexander|last9 = Rahman}}</ref>
| field = [[เวชพันธุศาสตร์]]
19,338

การแก้ไข