กฤตินพงษ์ วรโชติเมธานนท์

เข้าร่วมเมื่อ 29 เมษายน 2563
ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
ป้ายระบุ: แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขจากเว็บสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่
ป้ายระบุ: แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขจากเว็บสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่
7.ขวัญชัย ทาทอง
8.จักรินทร์ ทาทอง
 
== กีฬาเยาวชน ประชาชนตำบลหนองสนิท (ฟุตบอล) ==
การแข่งขันกีฬาเยาวชน ประชาชนตำลบลหนองสนิท "หนองสนิทร่วมใจ ต้านภัยยาเสพติด" ครั้งที่ 22 ประจำปี 2563 ระหว่างวันที่ 10 ตุลาคม - 11 พฤศจิกายน 2563 ณ สนามกีฬาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองสนิท
 
{{Infobox international football competition
|tourney_name = การแข่งขันกีฬาเยาวชน ประชาชนตำบลหนองสนิท ประจำปี 2563
| year =
|other_titles= " หนองสนิทรวมใจ ต้านภัยยาเสพติด "
|image=
|size=
|caption=
|country= ประเทศไทย
|dates= 10 ตุลาคม - 11 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563
|num_teams= 36 ทีม
|confederations=
|venues= สนามกีฬาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองสนิท
|cities=
|champion_other= -
|count =
|second_other= -
|third_other= -
|fourth_other= -
|matches=
|goals=
|attendance=
|top_scorer=
|player=
|fair_play=
| prevseason =
| nextseason =
}}
 
=== รอบแบ่งกลุ่ม ===
{| class="wikitable" style="text-align:left;"
|-
|width=10px bgcolor=#ccffcc| ||ผ่านเข้าสู่[[#รอบสอง|รอบสอง]]
|}
 
''' สาย A '''
 
ณ สนามกีฬาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองสนิท
''' ประเภททีมหญิง '''
=== กลุ่มเอ ===
{| class="wikitable collapsible autocollapse" style="text-align: center; font-size:95%;"
|-
! อันดับ !! ทีม!! แข่ง !! ชนะ !! เสมอ !! แพ้ !! ได้ !! เสีย !! ต่าง !! คะแนน !! การผ่านเข้ารอบ
|-
| 1. || สำโรง 10 || 2 || 2 || 0 || 0 || 4 || 0 || 4 || 6 || style="" |
|-
| 2. || โนนงิ้ว || 3 || 2 || - || 1 || 4 || 1 || 3 || 6 || style="" |
|-
|3.
|หนองกับ
|2
| -
|1
| 1
|0
|3
| -3
|1
|
|-
|4.
|หนองสนิท
|2
| -
| 1
|1
|0
|4
| -4
|1
|
|-
| 5. || สนิท || 1 || - || 0 || 1 || 0 || 1 || -1 || 0 || style="" |
|}
 
โปรแกรมการแข่งขันกีฬาเยาวชน ประชาชนตำบลหนองสนิท ประเภททีมหญิง
 
{| class="wikitable"
|-
! ว/ด/ป
! คู่ที่
! เวลา
! สาย
! รอบ
! คู่แข่งขัน
|-
| rowspan="2" | 10 ตุลาคม 2563
| 1
| 08.00
|A
| แรก
| หนองสนิท 0 '''-''' '''4 สำโรง10'''
|-
| 5
| 14.30
| A
| แรก
| สนิท 0 '''- 1 โนนงิ้ว'''
|-
| 11 ตุลาคม 2563
| 9
| 10.30
| A
| แรก
| หนองกับ 0 '''- 3 โนนงิ้ว'''
|-
| rowspan="2" | 17 ตุลาคม 2563
| 13
| 08.00
| A
| แรก
| หนองสนิท '''0 - 0''' หนองกับ
|-
| 17
| 14.30
| A
| แรก
| โนนงิ้ว 0 '''- 1 สำโรง10'''
|-
| 23 ตุลาคม 2563
| 21
| 10.30
| A
| แรก
| สนิท - หนองกับ
|-
| rowspan="2" | 24 ตุลาคม 2563
| 25
| 08.00
| A
| แรก
| หนองกับ - สำโรง10
|-
| 29
| 14.30
| A
| แรก
| โนนงิ้ว - หนองสนิท
|-
| 25 ตุลาคม 2563
| 33
| 10.30
| A
| แรก
| สนิท - หนองสนิท
|-
| 31 ตุลาคม 2563
| 37
| 08.00
| A
| แรก
| สนิท - สำโรง10
|}
 
=== รอบแบ่งกลุ่ม ===
{| class="wikitable" style="text-align:left;"
|-
|width=10px bgcolor=#ccffcc| ||ผ่านเข้าสู่[[#รอบสอง|รอบสอง]]
|}
 
''' สาย A '''
 
ณ สนามกีฬาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองสนิท
''' ประเภททีมชาย '''
{| class="wikitable"
=== กลุ่มเอ ===
{| class="wikitable collapsible autocollapse" style="text-align: center; font-size:95%;"
|-
! อันดับ !! ทีม!! แข่ง !! ชนะ !! เสมอ !! แพ้ !! ได้ !! เสีย !! ต่าง !! คะแนน !! การผ่านเข้ารอบ
|-
| 1. || สำโรง10 || 2 || 1 || 1 || - || 7 || 1 || 6 || 4 || style="" |
|-
|2.
|หนองกับ
|2
| 1
|1
| -
|5
|0
|5
|4
|
|-
| 3. || โนนงิ้ว || 3 || - || 3 || - || 4 || 4 || 0 || 3 || style="" |
|-
| 4. || สนิท || 1 || - || 1 || - || 3 || 3 || 0 || 1 || style="" |
|-
|5.
|หนองสนิท
|2
| -
| -
|2
|0
|11
| -11
|0
|
|}
 
โปรแกรมการแข่งขันกีฬาเยาวชน ประชาชนตำบลหนองสนิท ประเภททีมชาย
 
{| class="wikitable"
|-
! ว/ด/ป
! คู่ที่
! เวลา
! สาย
! รอบ
! คู่แข่งขัน
|-
| rowspan="2" | 10 ตุลาคม 2563
| 2
| 09.30
|A
| แรก
| หนองสนิท 0 '''- 6''' '''สำโรง10'''
|-
| 6
| 15.30
| A
| แรก
| สนิท '''3 - 3''' โนนงิ้ว
|-
| 11 ตุลาคม 2563
| 10
| 11.30
| A
| แรก
| หนองกับ '''0 - 0''' โนนงิ้ว
|-
| rowspan="2" | 17 ตุลาคม 2563
| 14
| 09.30
| A
| แรก
| หนองสนิท 0 '''- 5 หนองกับ'''
|-
| 18
| 15.30
| A
| แรก
| โนนงิ้ว '''1 - 1''' สำโรง10
|-
| 23 ตุลาคม 2563
| 22
| 11.30
| A
| แรก
| สนิท - หนองกับ
|-
| rowspan="2" | 24 ตุลาคม 2563
| 26
| 09.30
| A
| แรก
| หนองกับ - สำโรง10
|-
| 30
| 15.30
| A
| แรก
| โนนงิ้ว - หนองสนิท
|-
| 25 ตุลาคม 2563
| 34
| 11.30
| A
| แรก
| สนิท - หนองสนิท
|-
| 31 ตุลาคม 2563
| 38
| 09.30
| A
| แรก
| สนิท - สำโรง10
|}