กฤตินพงษ์ วรโชติเมธานนท์

เข้าร่วมเมื่อ 29 เมษายน 2563
ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
ป้ายระบุ: แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขจากเว็บสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่
ป้ายระบุ: แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขจากเว็บสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่
[[พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี กรมหมื่นสุทธนารีนาถ]]
 
==พระราชพิธีสำคัญ พุทธศักราช 2563==
*[[ไฟล์:Royal_Flag_of_Princess_Princess_Sirivannavari_Nariratana-2019.svg|60px]] 8 มกราคม พ.ศ. 2563 เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ [[สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา]] ทรงเจริญพระชันษา 33 ปี
* [[ไฟล์:Royal Flag of Princess Maha Chakri Sirindhorn.svg|60px]] 2 เมษายน พ.ศ. 2563 - เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ [[สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี]] ทรงเจริญพระชนมายุ 65 พรรษา
* [[ไฟล์:Royal Flag of Princess Ubolratana Rajakanya.svg|60px]] 5 เมษายน พ.ศ. 2563 เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ [[ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี]] ทรงเจริญพระชันษา 69 ปี
* [[ไฟล์:Royal_Flag_of_Prince_Dipangkorn_Rasmijoti_2019.svg|60px]] 29 เมษายน พ.ศ 2563 - เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ [[สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ เจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชติ มหาวชิโรตตมางกูร สิริวิบูลยราชกุมาร]] ทรงเจริญพระชันษา 15 ปี
*[[ไฟล์:Royal Flag of Princess Aditayadornkitikhun.svg|60px]] 5 พฤษภาคม พ.ศ. 2563 - เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ [[พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอทิตยาทรกิติคุณ]] ทรงเจริญพระชันษา 36 ปี
* [[ไฟล์:Royal Flag of HM Queen Suthida.svg|60px]] 3 มิถุนายน พ.ศ. 2563 - เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา [[สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี]] ทรงเจริญพระชนมายุ 42 พรรษา
==เครื่องราชอิสริยาภรณ์ไทย==