ผลต่างระหว่างรุ่นของ "อาณาจักรหงสาวดี"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
ป้ายระบุ: แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขจากเว็บสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่ ถูกย้อนกลับแล้ว
ป้ายระบุ: แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขจากเว็บสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่ ถูกย้อนกลับแล้ว
|flag_type = ธงอาณาจักรหงสาวดี
|image_coat =
|image_map = File:Map-of-southeast-asia 1400 CE.png
|image_map_caption = อาณาจักรหงสาวดี ประมาณ พ.ศ. 1993
|symbol =
36

การแก้ไข