ผลต่างระหว่างรุ่นของ "ประพันธ์ นัยโกวิท"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
'''นายประพันธ์ นัยโกวิท''' (เกิด [[20 กุมภาพันธ์]] [[พ.ศ. 2490]]) อดีตรองอัยการสูงสุด ปัจจุบันเป็น[[กรรมการการเลือกตั้ง]] รับผิดชอบงานด้านการบริหารการเลือกตั้ง ได้รับแต่งตั้งเป็นสมาชิก[[สภาร่างรัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2550]]
 
ในช่วงปี [[พ.ศ. 2549]] นายประพันธ์ซึ่งมีตำแหน่งเป็นรองอัยการสูงสุด ปรากฏเป็นข่าวว่า ไม่ได้รับการแต่งตั้งเป็นอัยการสูงสุด ทั้ง ๆ ที่มีคุณวุฒิ วัยวุฒิเหมาะสม ซึ่งมีการกล่าวกันว่าเป็นเพราะถูก[[การเมือง]]ในขณะนั้นแทรกแซง
 
== ประวัติการศึกษา ==
*นิติศาสตร์บัณฑิตนิติศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยม) [[มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์]]
*[[เนติบัณฑิตไทย]]
*Master of Laws, [[มหาวิทยาลัยทูเลน|Tulane University]], [[ประเทศสหรัฐอเมริกา]]
ผู้ใช้นิรนาม