ผลต่างระหว่างรุ่นของ "ศาลโลก"

เพิ่มขึ้น 581 ไบต์ ,  1 ปีที่แล้ว
เพิ่มข้อมูลที่ถูกต้อง ตามปัจจุบัน
(ลบลิงก์ที่ซ้ำซ้อน wikidata)
(เพิ่มข้อมูลที่ถูกต้อง ตามปัจจุบัน)
ป้ายระบุ: แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขจากเว็บสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่ การแก้ไขแบบเห็นภาพ ถูกย้อนกลับแล้ว
'''ศาลโลก''' หรือ ศาลยุติธรรมระหว่างประเทศ (International Court of Justice : ICJ) เป็นองค์กรหลักหนึ่งในหกองค์กรหลักของสหประชาชาติ ก่อตั้งขึ้นเมื่อ พ.ศ. 2489 ตั้งอยู่ที่กรุงเฮก ประเทศเนเธอร์แลนด์ จัดตั้งขึ้นโดยกฎบัตรประชาชาติ และมีเขตอำนาจและหน้าที่ตามที่บัญญัติไว้ในธรรมนูญศาลยุติธรรมระหว่างประเทศ
'''ศาลโลก''' อาจหมายถึง
 
'''หลักการของศาลโลก'''
* ศาลระหว่างประเทศซึ่งมีสำนักอยู่ ณ [[กรุงเฮก]] [[ประเทศเนเธอร์แลนด์]]
 
** [[ศาลยุติธรรมระหว่างประเทศ]] (International Court of Justice)
** [[ศาลอาญาศาลยุติธรรมระหว่างประเทศ]] (International Criminal Court of Justice)
** [[ศาลยุติธรรมศาลอาญาระหว่างประเทศ]] (International Criminal Court of Justice)
** [[ศาลอนุญาโตตุลาการถาวร]] (Permanent Court of Arbitration)
** [[ศาลสถิตยุติธรรมระหว่างประเทศอนุญาโตตุลาการถาวร]] (Permanent Court of International JusticeArbitration), ศาลในอดีต
* *[[ศาลสถิตยุติธรรมระหว่างประเทศ]]ศาลใด (Permanent Court of International Justice), ศาลในอดีต
*[[ศาลระหว่างประเทศ]]ศาลใด ๆ
 
{{แก้กำกวม}}
136

การแก้ไข