ผลต่างระหว่างรุ่นของ "มอดูล:Pagelist"

เพิ่มขึ้น 233 ไบต์ ,  1 เดือนที่ผ่านมา
prepare {{{nav page}}}
(prepare {{{nav *delim}}})
(prepare {{{nav page}}})
args.delim = origArgs.delim
args.edelim = origArgs.edelim
args['nav delim'] = origArgs['nav delim']
args['nav edelim'] = origArgs['nav edelim']
args['nav page'] = origArgs['nav page']
args.nspace = origArgs.nspace
 
-- Get new named args, "separator" and "conjunction", and strip blank values.
--if origArgs.separator and origArgs.separator ~= '' then
-- args.separator = origArgs.separator
end
--local function getNamedArgs(args, origArgs, 'separator's)
-- if origArgs[s] and origArgs[s] ~= '' then
-- args[s] = origArgs[s]
-- end
--end
local function --getNamedArgs(args, origArgs, s'separator')
--getNamedArgs(args, origArgs, 'nav delim')
if origArgs[s] and origArgs[s] ~= '' then
--getNamedArgs(args[s] =, origArgs[s], 'nav edelim')
 
end
if not args['nav page'] then
args['nav page'] = frame:preprocess('{{FULLPAGENAME}}')
end
getNamedArgs(args, origArgs, 'separator')
getNamedArgs(args, origArgs, 'nav delim')
getNamedArgs(args, origArgs, 'nav edelim')
 
return p._nav(args)
4,030

การแก้ไข