ผลต่างระหว่างรุ่นของ "มอดูล:Pagelist"

เพิ่มขึ้น 169 ไบต์ ,  1 เดือนที่ผ่านมา
prepare {{{nav *delim}}}
(simply blank ns check, fix redir)
(prepare {{{nav *delim}}})
end
 
local function generateLink(page, nspace, delim, endDelim, text, redir, navDelim, navEndDelim)
if not page then
return nil
local t = {}
local separator = getSeparator(args.separator)
local conjunction = getSeparator(args.conjunction)
do local func, static, var = ipairs(args) while true do
local i, v = func(static, var) var = i
local i, v2 = func(static, var) var = i
table.insert(t, generateLink(
v, args.nspace, args.delim, args.edelim, v2~='' and v2, true,
args['nav delim'], args['nav edelim']
))
if var == nil then break end
 
-- Get new named args, "separator" and "conjunction", and strip blank values.
--if origArgs.separator and origArgs.separator ~= '' then
-- args.separator = origArgs.separator
--end
local function getNamedArgs(args, origArgs, s)
if origArgs.conjunction and origArgs.conjunction ~= '' then
args.conjunctionif =origArgs[s] and origArgs.conjunction[s] ~= '' then
args[s] = origArgs[s]
end
end
getNamedArgs(args, origArgs, 'separator')
getNamedArgs(args, origArgs, 'nav delim')
getNamedArgs(args, origArgs, 'nav edelim')
 
return p._nav(args)
4,027

การแก้ไข