ผลต่างระหว่างรุ่นของ "รายชื่อบุคคลจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
! width="13%"| คำนำหน้าชื่อ || width="17%"| รายชื่อ ||width="12%"| สาขา/ปีที่เข้า || width="53%"|เกียรติประวัติ || width="5%"| อ้างอิง
|-
| || [[ก้องศักด ยอดมณี]] || || ผู้ว่าการ[[การกีฬาแห่งประเทศไทย]] ||
| || [[กฤษฎา จีนะวิจารณะ]] || || อธิบดีกรมศุลกากร อดีตอธิบดีกรมสรรสามิต อดีตผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง ประธานกรรมการคณะกรรมการสถาบันคุ้มครองเงินฝาก ||
|-
| || [[กฤษฎา จีนะวิจารณะ]] || || ปลัดกระทรวงการคลัง อธิบดีกรมศุลกากร อดีตอธิบดีกรมสรรสามิต อดีตผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง ประธานกรรมการคณะกรรมการสถาบันคุ้มครองเงินฝาก ||
|-
| ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.|| [[กิตติพงษ์ กิตยารักษ์]] || ||ที่ปรึกษานายกรัฐมนตรี ประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัท [[ปตท.]] จำกัด (มหาชน) กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการพัฒนาการบริหารงานยุติธรรมแห่งชาติ กรรมการสภา[[มหาวิทยาลัยมหิดล]]||
|-
| || [[มิ่งขวัญ แสงสุวรรณ์]] || || อดีต[[รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์]] อดีต[[รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม]]อดีต[[รองนายกรัฐมนตรี]] อดีตหัวหน้า[[พรรคเศรษฐกิจใหม่]] ||
|-
| || [[เลิศศักดิ์ จิงหะรานนท์]] || || รองผู้ว่าฝ่ายวิชาการ [[การทางพิเศษแห่งประเทศไทย]] อดีตกรรมการบริษัท [[ทางด่วนกรุงเทพ]] จำกัด (มหาชน) || <ref>http://www.exat.co.th/about/3/35/1389/</ref>
|-
| || [[วัฒนา เมืองสุข]] || || อดีตรัฐมนตรีว่าการ[[กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์]]อดีตรัฐมนตรีว่าการ[[กระทรวงพาณิชย์]]และอดีตรัฐมนตรีว่าการ[[กระทรวงอุตสาหกรรม]] ||
34,890

การแก้ไข