ผลต่างระหว่างรุ่นของ "รายชื่อบุคคลจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
| ศาสตราจารย์พิเศษ || [[ธงทอง จันทรางศุ]] || || คณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ [[สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ]] ที่ปรึกษาประจำสำนักนายกรัฐมนตรี อดีตปลัดประจำสำนักนายกรัฐมนตรี อดีต[[สภาร่างรัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2539|ร่างรัฐธรรมนูญ]] ||
|-
| || [[ณรงค์เลิศ สุรพล]] || || อดีต[[สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดขอนแก่น]] [[พรรคกิจสังคม]]||
| || [[ณัฐจักร ปัทมสิงห์ ณ อยุธยา]] || || อดีตผู้ตรวจอัยการ (ข้าราชการอัยการชั้น ๗) อธิบดีอัยการ (ข้าราชการอัยการชั้น ๖) กรรมการอิสระ บริษัท [[อสมท.]] จำกัด (มหาชน) กรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ กรรมการ[[การประปาส่วนภูมิภาค]]||<ref>http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2558/E/278/1.PDF</ref>
|-
| || [[นันทศักดิ์ พูลสุข]] || || ประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัท การท่าอากาศยานแห่งประเทศไทย ผู้ตรวจการอัยการ (ข้าราชการชั้น 7) อดีตอธิบดีอัยการ (ข้าราชการอัยการชั้น 6) สำนักงานคดีปกครอง ||<ref>http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2558/E/169/3.PDF</ref>
| || [[อาทิวราห์ คงมาลัย]] || || (ตูน [[บอดี้แสลม]]) นักร้อง ผู้ริเริ่มโครงการ "ก้าวคนละก้าวเพื่อ 11 โรงพยาบาลทั่วประเทศ"||<ref>https://kaokonlakao-prod.s3-ap-southeast-1.amazonaws.com/pdf/kaokonlakaoproject.pdf?X-Amz-Content-Sha256=UNSIGNED-PAYLOAD&X-Amz-Algorithm=AWS4-HMAC-SHA256&X-Amz-Credential=AKIAJNMKD5POIDFJOVQQ%2F20171225%2Fap-southeast-1%2Fs3%2Faws4_request&X-Amz-Date=20171225T114632Z&X-Amz-SignedHeaders=host&X-Amz-Expires=1200&X-Amz-Signature=f1275a8a41fc1faf2920e747a4bc0b306d307e1562592d73e17e9161fbb6a834</ref>
|-
 
|
| [[อิทธิเดช แก้วหลวง]]
|
| อดีตสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเชียงราย เขต 6 อดีตที่ปรึกษารัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
|
|}
 
34,890

การแก้ไข