ผลต่างระหว่างรุ่นของ "รายชื่อบุคคลจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย"

| กรรมการผู้จัดการ บริษัท ฮันนี่ แอนด์ เฟรนด์ เอ็นเตอร์เทนเม้นท์ จำกัด || [http://www.thaiday.com/Politics/ViewNews.aspx?NewsID=4644362160563]
|-
| || [[อรทัย ฐานะจาโร]] || || อดีต[[สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรกรุงเทพมหานคร]] || เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคง
ของมนุษย์ อดีต[[สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรกรุงเทพมหานคร]] ||
|-
| || [[อรพรรณ วัชรพล]] || || ผู้บริหาร [[บริษัท โพลีพลัส เอ็นเตอร์เทนเม้นต์ จำกัด]] ||
34,739

การแก้ไข