ผลต่างระหว่างรุ่นของ "รายชื่อบุคคลจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย"

| || [[อดิสรณ์ พึ่งยา]] || พลศึกษา || ผู้ประกาศข่าวกีฬา และคอลัมนิสต์ [[สถานีโทรทัศน์สีกองทัพบกช่อง 7]] รองกรรมการผู้จัดการ บริษัท สยามสปอร์ต บุ๊คส์ จำกัด ||
|-
| รองศาสตราจารย์ ดร.|| [[ดารณี อุทัยรัตนกิจ]] || || อดีตกรรมการสภาฯ ประเภทคณาจารย์ประจำ[[มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์]] อดีตอาจารย์ใหญ่[[โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์]] กรรมการพัฒนาระบบประเมินคุณภาพการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน [[สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน)|สมศ.]] ||<ref>http://www.onesqa.or.th/onesqa/images/pdf/basic/Dr%20Daranee.pdf</ref>
|-
| || [[ฉัตรดาว สิทธิผล]] || 2554 || นักแสดง[[ช่อง 7]] ||
34,890

การแก้ไข