ผลต่างระหว่างรุ่นของ "รายชื่อบุคคลจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
ไม่มีความย่อการแก้ไข
ไม่มีความย่อการแก้ไข
|-
| || [[กวี ตันจรารักษ์]] || || นักร้อง นักแสดง ||
|-
| || [[เกชา ธีระโกเมน]] || || เลขาธิการสภาวิศวกร อดีตนายกสมาคมวิศวกรออกแบบและปรึกษาเครื่องกลและไฟฟ้าไทย อดีตอุปนายกสมาคมวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯ ประธานกรรมการบริหารกลุ่มบริษัทอีอีซี<ref>http://www.eec-academy.com/Downloads/cv_speakers/cv_Kecha.pdf</ref>||
|-
| พลอากาศเอก || [[กำธน สินธวานนท์]] || || [[องคมนตรี]] อดีต[[สมาชิกวุฒิสภา]] || [http://kamthonfoundation.egat.co.th/bio/index.html]
|-
| || [[ชัยวุฒิ บรรณวัฒน์]] || || อดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการ[[กระทรวงศึกษาธิการ]] [[รายนามรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมของไทย|รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม]] อดีตรองหัวหน้า[[พรรคประชาธิปัตย์]] ||
|-
| ศาสตราจารย์[[ดร.]]|| [[ชิดชนก เหลือสินทรัพย์]] ||วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ || [[ราชบัณฑิต]]สาขาวิทยาศาสตร์กายภาพ สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์<ref>http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2557/E/202/7.PDF</ref> [[นักวิจัยดีเด่นแห่งชาติ]] พ.ศ. 2544 สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศและนิเทศศาสตร์ || <ref>http://hof.sc.chula.ac.th/hof25.htm ศาสตราจารย์ ชิดชนก เหลือสินทรัพย์]</ref>
|-
| เจ้า|| [[ไชยณรงค์ ณ เชียงใหม่]] || || เจ้านายฝ่ายเหนือ อดีตสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดเชียงใหม่ ||
|-
| || [[ยุทธพงศ์ จรัสเสถียร]] || || อดีต[[รายนามรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ของไทย|รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์]] ||
|-
| || [[ดิเรก ลาวัณย์ศิริ]] || || ประธานกรรมการกำกับกิจการพลังงาน ||
|-
| || [[ทวี ไกรคุปต์]] || || อดีต[[รายนามรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมของไทย|รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม]] อดีต[[รายนามรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ของไทย|รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์]] ||
|-
| || [[ฤทธิ์ ธีระโกเมน]] || || ประธานกรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เอ็มเค เรสโตรองต์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) กรรมการมูลนิธิโรคตับ ||[http://www.thailiverfoundation.org/th/cms/detail.php?id=20]
|-
| || [[ทองภูมิ สิริพิพัฒน์]] || วิศวกรรมเหมืองแร่และปิโตรเลียม || นักแสดง, พิธีกร และนายแบบไทย ||
|-
|ดร.
|[[สมเกียรติ ตั้งกิจวานิชย์]]
|วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
|ประธาน[[สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย]] กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ[[มหาวิทยาลัยมหิดล]]
|<ref>สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย (ทีดีอาร์ไอ). (2556). ''บุคลากร: TDRI.'' เรียกใช้เมื่อ 11 พฤษภาคม 2560 จาก เว็บไซต์ TDRI: http://tdri.or.th/wp-content/uploads/2012/09/TH-DrSomKiat.pdf</ref>
|-
| || [[สุพัฒนพงษ์ พันธ์มีเชาว์]] || ||รองนายกรัฐมนตรี และ[[รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานของไทย|รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน]] รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท [[พีทีที โกลบอล เคมิคอล]] จำกัด (มหาชน)กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ ||
|-
| || [[อภิศักดิ์ ตันติวรวงศ์]] || || [[รายนามรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง|รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง]] อดีตกรรมการผู้จัดการใหญ่ ธนาคารนครหลวงไทย จำกัด (มหาชน) อดีตกรรมการผู้จัดการใหญ่ ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ประธานกรรมการคณะกรรมการทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ ||
|-
| || [[อัจฉรินทร์ พัฒนพันธ์ชัย]] || || ปลัด[[กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม]] ||
|-
| || [[อารักษ์ ชลธาร์นนท์]] || || ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร [[ไทยคม (บริษัท)]] ||
|-
| || [[ยุทธ์ ชัยประวิตร|อายุทธ์ จิรชัยประวิตร]] || || [[คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ]] ||
|-
|
|[[อรรถพล ฤกษ์พิบูลย์]]​
|วิศวกรรมโยธา
|ประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)
|<ref>https://www.moneyandbanking.co.th/article/ptt-covid-19-stock-110520</ref>
|-
|}
34,995

การแก้ไข