ผลต่างระหว่างรุ่นของ "รายชื่อบุคคลจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย"

| ศาสตราจารย์พิเศษ [[ท่านผู้หญิง]] || [[เพ็ชรา เตชะกัมพุช]] || || ผู้อำนวยการหน่วยทันตกรรมพระราชทานฯ อดีตคณบดี[[คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย]]<br>ทันตแพทย์ประจำ[[พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช]]ประธานกรรมการมูลนิธิทันตนวัตกรรม ในพระบรมราชูปถัมภ์ ||
|-
| ศาสตราจารย์กิตติคุณ || [[วัฒนะ มธุราสัย]] || || ผู้ก่อตั้งสมาคมจัดฟันและการวิจัยแห่งประเทศไทย อดีตรองคณบดีฝ่ายวิชาการ[[คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย]]||<ref>http://www.ohmpps.go.th/documents/BP2544013/pdf/T0091_0014.pdf</ref>
|-
|}
34,739

การแก้ไข