ผลต่างระหว่างรุ่นของ "รายชื่อบุคคลจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย"

|-
! width="13%"| คำนำหน้าชื่อ || width="17%"| รายชื่อ ||width="12%"| สาขา/ปีที่เข้า || width="53%"|เกียรติประวัติ || width="5%"| อ้างอิง
|-
| ทันตแพทย์ || [[กฤษดา เรืองอารีย์รัชต์]] || || อดีตผู้อำนวยการ[[องค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย]] อดีตผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ [[สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ]]||
|-
|[[รองศาสตราจารย์]] ทันตแพทย์หญิง ดร.|| [[พิมพ์เพ็ญ เวชชาชีวะ]] || || รองศาสตราจารย์ [[คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย]] ภริยานาย[[อภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ]] อดีต[[นายกรัฐมนตรี]] รางวัลผลการเรียนยอดเยี่ยมระดับปริญญาโท ของมูลนิธิ [[แถบ นีละนิธิ]] ||
34,739

การแก้ไข