ผลต่างระหว่างรุ่นของ "กรุงเทพมหานคร"

 
ต่อมาเมื่อวันที่ 21 ธันวาคม พ.ศ. 2514 รัฐบาลจอมพลถนอม กิตติขจรได้รวม '''[[จังหวัดพระนคร]]''' และ '''[[จังหวัดธนบุรี]]''' เข้าด้วยกันเป็น '''นครหลวงกรุงเทพธนบุรี'''<ref>{{cite journal|journal=ราชกิจจานุเบกษา|volume=๘๘|issue=๑๔๔ ก|pages=๘๑๖-๘๑๙|title= ประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ ๒๔|url=http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2514/A/144/816.PDF|date=๒๑ ธันวาคม ๒๕๑๔}}</ref> และภายหลังการปรับปรุงการปกครองใหม่เมื่อวันที่ 14 ธันวาคม พ.ศ. 2515 จึงได้เปลี่ยนเป็นชื่อเป็น '''กรุงเทพมหานคร''' แต่นิยมเรียกกันว่า '''กรุงเทพฯ'''<ref>{{cite journal|journal=ราชกิจจานุเบกษา|volume=๘๙|issue=๙๓ ก ฉบับพิเศษ|pages=๑๘๗-๒๐๑|title= ประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ ๑๖๘|url=http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2515/A/190/187.PDF|date=๑๗ มิถุนายน ๒๕๑๕}}</ref>
 
ในวันที่ 4 กรกฎาคม พ.ศ. 2517 รัฐบาล [[สัญญา ธรรมศักดิ์]] ได้ ประกาศ[[สถานการณ์ฉุกเฉิน]]ในเขตท้องที่ กรุงเทพมหานคร เป็นครั้งแรก<ref>http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2517/A/115/3.PDF</ref>ภายหลังจากนั้นรัฐบาลได้ประกาศ[[สถานการณ์ฉุกเฉิน]]ในเขตท้องที่ กรุงเทพมหานคร ในวันที่ 9 กันยายน พ.ศ. 2528<ref>http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2528/A/122/2.PDF</ref>วันที่ 18 พฤษภาคม พ.ศ. 2535<ref>http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2535/A/059/2.PDF</ref>วันที่ 2 กันยายน พ.ศ. 2551<ref>http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2551/E/144/1.PDF</ref>วันที่ 12 เมษายน พ.ศ. 2552<ref>http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2552/E/055/1.PDF</ref>วันที่ 7 เมษายน พ.ศ. 2553<ref>http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2553/E/045/1.PDF</ref>และ วันที่ 21 มกราคม พ.ศ. 2557<ref>http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2557/E/013/1.PDF</ref>
 
ในปี พ.ศ. 2554 กรุงเทพมหานครได้รับการประกาศจาก[[องค์การการศึกษา วิทยาศาสตร์ และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ]] ให้เป็นเมืองหนังสือโลก หรือ World Book Capital ประจำปี พ.ศ. 2556<ref>[http://www.bangkokbiznews.com/home/detail/life-style/read-write/20110710/399569/กรุงเทพมหานคร-:-เมืองหนังสือโลก-2556.html 404<!-- Bot generated title -->]</ref> กรุงเทพมหานครติดอันดับที่ 102 เมืองน่าอยู่ของโลก จัดอันดับโดย The Economist Intelligence Unit<ref>[http://www.suthichaiyoon.com/detail/14568]{{dead link|date=พฤษภาคม 2560}}</ref>