Dusit08

เข้าร่วมเมื่อ 6 ธันวาคม 2552
ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
ไม่มีความย่อการแก้ไข
ไม่มีความย่อการแก้ไข
{{กล่องข้อมูล ชาววิกิพีเดีย
| ชื่อ = Dusit Gulathet
| วันเกิด = [[11 มีนาคม พ.ศ. 2534]]<br />({{อายุปีและวัน|1991|03|11}})<br />[[กรุงเทพมหานคร]] [[ประเทศไทย]]
| อาชีพ = ยังไม่ระบุ
| เพศ = ชาย
67

การแก้ไข