ผลต่างระหว่างรุ่นของ "สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง"

ย้อนการแก้ไขของ กฤติพงษ์ วรโชติเมธานนท์ (พูดคุย) ไปยังรุ่นก่อนหน้าโดย RidJasper
ป้ายระบุ: แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขจากเว็บสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่ ถูกย้อนกลับแล้ว
(ย้อนการแก้ไขของ กฤติพงษ์ วรโชติเมธานนท์ (พูดคุย) ไปยังรุ่นก่อนหน้าโดย RidJasper)
ป้ายระบุ: ย้อนรวดเดียว
 
{{กึ่งล็อก2}}
{{infobox royalty
| name = สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง
| image = Aankomst Koning Bhumibol en Koningin Sirikit te Den Haag, koningin Sirikit, Bestanddeelnr 911-6994.jpg
| title = พระบรมราชชนนีพันปีหลวง
| reign = 5 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 – ปัจจุบัน ({{อายุปีและวัน|2019|05|05}})
| reign-type = ดำรงพระยศ
| predecessor = [[สมเด็จพระศรีพัชรินทราบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง|สมเด็จพระศรีพัชรินทราบรมราชินีนาถ]]
 
| father = [[พระวรวงศ์เธอ กรมหมื่นจันทบุรีสุรนาถ]]
| reign-type3 = ดำรงพระยศ
| reign3 = 5 พฤษภาคม พ.ศ. 2493 – 5 ธันวาคม พ.ศ. 2499
| predecessor3 = [[สมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณี พระบรมราชินี|สมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณี]]
| successor3= [[สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี|สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ]]
| succession4 = [[รายพระนามสมเด็จพระมเหสีในพระมหากษัตริย์ไทย|พระราชินี]]
| reign-type4 = ดำรงพระยศ
| reign4 = 28 เมษายน พ.ศ. 2493 - 5 พฤษภาคม พ.ศ. 2493
| successor4 = [[สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี|สมเด็จพระราชินีสุทิดา]]}}
 
{{กล่องข้อมูล ผู้นำประเทศ