ผลต่างระหว่างรุ่นของ "สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ (อัมพร อมฺพโร)"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
ป้ายระบุ: แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขจากเว็บสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่
 
| ถัดไป =
}}
'''สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก''' พระนามเดิม '''อัมพร ประสัตถพงศ์''' ฉายา '''อมฺพโร''' เป็น[[สมเด็จพระสังฆราชไทย|สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก]]พระองค์ที่ 20 แห่งกรุงรัตนโกสินทร์<ref>[http://www.matichon.co.th/news/455097 โปรดเกล้าฯ “สมเด็จพระมหามุนีวงศ์” เป็นสังฆราช องค์ที่ 20]</ref> โดยทรงเริ่มดำรงตำแหน่งในวันที่ 12 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560 และทรงเป็น[[เจ้าอาวาส]][[วัดราชบพิธสถิตมหาสีมารามราชวรวิหาร]] ประธานกรรมการ[[มหาเถรสมาคม]]<ref>{{cite web|title=กรรมการมหาเถรสมาคม|url=http://www.mahathera.org/member.php|publisher=มหาเถรสมาคม|date= 25 สิงหาคม 2553|accessdate=17 พฤษภาคม 2558}}</ref> [[เจ้าคณะใหญ่คณะธรรมยุต]] แม่กองงานพระธรรมทูต
 
== พระประวัติ ==