ผลต่างระหว่างรุ่นของ "การระบาดทั่วของไวรัสโคโรนา พ.ศ. 2562–2563 เรียงตามประเทศและดินแดน"

มีจำนวน​ 32 ประเทศที่มีผู้เสียชีวิตมากกว่า 5,000 ราย​ โดย [[ประเทศยูเครน]] รายงานรวม 5,015 ราย เป็นอันดับที่ 32 ของโลก
มีจำนวน​ 55 ประเทศที่มีผู้เสียชีวิต​มากกว่า 1,000​ รายขึ้นไปโดย [[ประเทศกายนาอาอาร์มีเนีย]] มีผู้เสียชีวิตรวม 1,020 ราย เป็นอันดับที่ 55
 
มีจำนวน 76 ประเทศ ประเทศที่มีผู้เสียชีวิตมากกว่า 500 รายขึ้นไป โดย [[ประเทศอุซเบกิสถาน]] ​มีผู้​เสียชีวิต 507 ราย อันดับที่ 76 ของโลก​
34,739

การแก้ไข