ผลต่างระหว่างรุ่นของ "เจ้าคณะใหญ่หนตะวันออก"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
ป้ายระบุ: แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขจากเว็บสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่
 
| succession =
| salary = 23,900 บาท<ref>{{cite web|title=บัญชีนิตยภัต ฉบับปรับปรุงใหม่ เริ่มใช้ตั้งแต่ 1 เมษายน 2554 เป็นต้นไป|url=http://pkt.onab.go.th/index.php?option=com_content&view=article&id=148&Itemid=132|publisher=สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดภูเก็ต|date=27 เมษายน 2555|accessdate=15 กุมภาพันธ์ 2559}}</ref>
| inaugural = [[สมเด็จพระธีรปัญญาวิมลวันรัต (ช่วงทรัพย์ อาสโภโฆสโก)]]
| website =
}}
| '''ลำดับ''' || '''รูป''' || '''รายนาม/สมณศักดิ์''' || '''เริ่มวาระ''' || '''สิ้นสุดวาระ''' || '''วัด'''
|-
| bgcolor="#E9E9E9"| '''1''' || [[ไฟล์:Buddhism_dham_jak.png‎|100px]]|| '''[[สมเด็จพระวันรัต (ทรัพย์ โฆสโก)]]''' || [[พ.ศ. 2509]]] || [[พ.ศ. 2516]] || [[วัดสังเวชวิศยารามวรวิหาร]]
|-
| bgcolor="#E9E9E9"| '''2''' || [[ไฟล์:Buddhism_dham_jak.png‎|100px]] || '''[[สมเด็จพระธีรญาณมุนี (ธีร์ ปุณฺณโก)]]''' || [[พ.ศ. 2516]] || [[พ.ศ. 2527]] ||[[วัดจักรวรรดิราชาวาสวรมหาวิหาร]]
|-
| bgcolor="#E9E9E9"| '''3''' || [[ไฟล์:Buddhism_dham_jak.png‎|100px]]|| '''[[พระวิสุทธาธิบดี (ไสว ฐิตวีโร)]]''' || [[พ.ศ. 2526]] || [[พ.ศ. 2531]] ||[[วัดไตรมิตรวิทยารามวรวิหาร]]
|-
| bgcolor="#E9E9E9"| '''4''' || [[ไฟล์:Aad Asabho.jpg|100px]]|| '''[[สมเด็จพระพุฒาจารย์ (อาจ อาสโภ)]]''' || [[พ.ศ. 2531]] || [[พ.ศ. 2532]] || [[วัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์ราชวรมหาวิหาร]]
|-
| bgcolor="#E9E9E9"| '''5''' || [[ไฟล์:Somdej Kiew.jpg|100px]]|| '''[[สมเด็จพระพุฒาจารย์ (เกี่ยว อุปเสโณ)]]''' || [[พ.ศ. 2532]] || [[พ.ศ. 2556]] || [[วัดสระเกศราชวรมหาวิหาร]]
|-
| bgcolor="#E9E9E9"| '''6''' || [[ไฟล์:พระพรหมเวที.jpg|100px]]|| '''[[สมเด็จพระพุฒาจารย์ (สนิท ชวนปญฺโญ)]]''' || [[พ.ศ. 2556]] || ปัจจุบัน ||[[วัดไตรมิตรวิทยารามวรวิหาร]]
|-
|}