ผลต่างระหว่างรุ่นของ "ทุกข์"

เพิ่มขึ้น 2,072 ไบต์ ,  1 ปีที่แล้ว
เพิ่มเนื้อหา
(ย้อนการแก้ไขที่ 8983292 สร้างโดย 118.175.253.166 (พูดคุย))
ป้ายระบุ: ทำกลับ
(เพิ่มเนื้อหา)
ป้ายระบุ: ถูกย้อนกลับแล้ว แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขจากเว็บสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่
 
ทุกข์ จัดเป็นหนึ่งในชื่อเรียกที่เป็น[[ไวพจน์]]ของขันธ์ซึ่งถูกใช้เป็นอย่างมากใน[[พระไตรปิฎก]]
 
ความทุกข์นั้น คือ ความไม่สบาย ความลำบาก ความขัดสน ความไม่เป็นปกติสุข หากแต่ทุกข์นั้น เกิดได้จาก
 
ทางกาย นั้นคือ ร่างกายเราต้องการการบำรุงรักษา ต้องหาอาหารมาประทังเพื่อให้ร่างกายนี้มีพลังงานชีวิตให้คงอยู่ ต้องอาบน้ำชำระเหงื่อไคล ที่ก่อให้เกิด ความหมักหมม ทำให้กายเรานั้น เกิดความไม่สะอาด หากเราไม่ปรนนิบัติกายซึ่งเป็นสังขาร ก็จะเกิดความทุกข์ทางกาย ที่เห็นได้ด้วยตาเนื้อ
 
ทุกข์ทางใจนั้น ป้องกันได้หากหมั่นดูแล รักษาจิตของตนเอง ด้วยการระลึกรู้ ถึงสิ่งที่ชอบตามครรลองคลองธรรม เป็นสิ่งที่ดีงาม และไม่ควรเบียดเบียนตนเอง และ สัตว์ที่ร่วมอยู่บนโลกใบนี้
หากการประพฤติปฏิบัติตัว ตรงข้ามกับสิ่งที่กล่าว ก็จะเกิดความทุกข์ ซึ่งนำพาความไม่สบายใจ จึงเป็นตัวแทนแห่งทุกข์ที่เกิดอยู่ในใจ ดั่งคำโบราณกล่าวว่า สวรรค์ในอก นรกในใจ เป็นต้น
 
== ทุกข์ในอริยสัจ ==
27

การแก้ไข