ผลต่างระหว่างรุ่นของ "สัมมาวาจา"

ไม่มีการเปลี่ยนแปลงขนาด ,  1 ปีที่แล้ว
จัดเรียงเนื้อหา
(เพิ่มเนื้อหา)
ป้ายระบุ: ถูกย้อนกลับแล้ว แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขจากเว็บสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่
(จัดเรียงเนื้อหา)
ป้ายระบุ: ถูกย้อนกลับแล้ว แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขจากเว็บสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่
*งดเว้นจากการพูดคำหยาบ
*งดเว้นจากการพูดเพ้อเจ้อ
 
เมื่อมีสัมมาวาจาที่ดี ย่อมบังเกิดเกิดความสุขขึ้นในจิตใจ เป็นพลังด้านบวก ทำให้ มีคนรัก ขจัดศัตรู ไม่สร้างคู่อาฆาต และ เป็นที่รักของ มนุษย์ และ อนุษย์ พูดคนก็อยากพูดคุยเสวนา ด้วยมีพลังแห่งแรงดึงดูด คือมีวาจาดี เป็นการสร้างเสน่ห์ ที่ผู้ใดก็ไม่อาจจะปฏิเสธได้ ถึงพลานุภาพนี้ คนโบราณจึงกล่าวว่า ปากเป็นเอก เลขเป็นโท คำพูดจึงเป็นสิ่งสำคัญ พูดดีเป็นศรีแก่ปาก คือ พูดดีแล้วเกิดความเป็นสิริมงคล แก่ตนเอง และพูดฟัง ก็มีจิตภิรมย์ ในคำพูดที่ดี น่าฟัง ไพเราะ และก่อให้เกิดประโยชน์
 
เป็นหนึ่งใน[[มรรค]] 8 หรือ มรรคมีองค์แปด
 
เมื่อมีสัมมาวาจาที่ดี ย่อมบังเกิดเกิดความสุขขึ้นในจิตใจ เป็นพลังด้านบวก ทำให้ มีคนรัก ขจัดศัตรู ไม่สร้างคู่อาฆาต และ เป็นที่รักของ มนุษย์ และ อนุษย์ พูดคนก็อยากพูดคุยเสวนา ด้วยมีพลังแห่งแรงดึงดูด คือมีวาจาดี เป็นการสร้างเสน่ห์ ที่ผู้ใดก็ไม่อาจจะปฏิเสธได้ ถึงพลานุภาพนี้ คนโบราณจึงกล่าวว่า ปากเป็นเอก เลขเป็นโท คำพูดจึงเป็นสิ่งสำคัญ พูดดีเป็นศรีแก่ปาก คือ พูดดีแล้วเกิดความเป็นสิริมงคล แก่ตนเอง และพูดฟัง ก็มีจิตภิรมย์ ในคำพูดที่ดี น่าฟัง ไพเราะ และก่อให้เกิดประโยชน์
 
==หลักธรรมเกี่ยวกับสัมมาวาจา ==
27

การแก้ไข