ผลต่างระหว่างรุ่นของ "จังหวัดสตูล"

เพิ่มขึ้น 93 ไบต์ ,  3 เดือนที่ผ่านมา
|-
|50.
|นายเหนือชาย  จิระอภิรักษ์
|19 พ.ย. 2555 - 30 ก.ย. 2557
|-
|51.
|นายเดชรัฐ  สิมศิริ
|1 ต.ค. 2557 - 30 ก.ย. 2558
|-
|52.
|นายภัทรพนธ์  รัตนพิเชฏฐชัย
|1 ต.ค. 2558 - 30 ก.ย. 2561
|-
|53.
|นายจารุวัฒน์ เกลี้ยงเกลา
|1 ต.ค. 2561 - 30 ก.ย. 2562
|-
|54.
|นายวีรนันทน์ เพ็งจันทร์
|1 ต.ค. 2562 - ปัจจุบัน30 ก.ย. 2563
|-
|55.
|นายเอกรัฐ หลีเส็น
|1 ต.ค. 2563 - ปัจจุบัน
|}
 
2,907

การแก้ไข