ผลต่างระหว่างรุ่นของ "จังหวัดอ่างทอง"

เพิ่มขึ้น 143 ไบต์ ,  3 เดือนที่ผ่านมา
| พ.ศ. 2500
| พ.ศ. 2501
|-
| 23. นายยรรยง ศุนาลัย
| พ.ศ. 2502
| พ.ศ. 2503
|}
{{col-2}}
! rowspan="1"|เริ่มดำรงตำแหน่ง
! rowspan="1"|ออกจากตำแหน่ง
|-
| 23. นายยรรยง ศุนาลัย
| พ.ศ. 2502
| พ.ศ. 2503
|-
| 24. นายพล จุฑากร
| 46. นายเรวัต ประสงค์
| 1 ตุลาคม 2561
| 30 กันยายน 2563
|-
| 47. นายขจรเกียรติ รักพานิชมณี
| 1 ตุลาคม 2563
| ปัจจุบัน
|}
2,907

การแก้ไข