ผลต่างระหว่างรุ่นของ "พระที่นั่งสรรเพชญปราสาท"

ไม่ใช่ที่เดียวกัน
ไม่มีความย่อการแก้ไข
(ไม่ใช่ที่เดียวกัน)
| ชื่อสิ่งก่อสร้าง = พระที่นั่งสรรเพชญปราสาท
| ชื่อภาษาอื่น = Phra Thinang Sangphet Prasat
| ภาพ = Sangphet Prasat (I).jpg
| คำบรรยายภาพ = พระที่นั่งสรรเพชญปราสาท (จำลอง) ภายใน[[เมืองโบราณ]]
| สิ่งก่อสร้าง = พระที่นั่งภายใน[[พระบรมมหาราชวัง]]
| เมืองที่ตั้ง = [[อำเภอพระนครศรีอยุธยา]] [[จังหวัดพระนครศรีอยุธยา]]
| ประเทศที่ตั้ง = {{ธง|ไทย}} [[ประเทศไทย]]
| ปีสร้าง = พ.ศ. 1991 - 2031 (สร้างด้วยไม้ในตอนแรก)
| ผู้สร้าง = [[สมเด็จพระรามาธิบดีที่ 1]]
| ปีรื้อ = ในปี พ.ศ. 2310 (ถูกทำลายลง)
| ปีบูรณะ =
| ผู้บูรณะ =
148,188

การแก้ไข