ผลต่างระหว่างรุ่นของ "ซีเอ็ดยูเคชั่น"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
}}
 
'''บริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จำกัด (มหาชน)''' มีชื่อย่อทางการค้า คือ '''ซีเอ็ด''' (SE-ED) ก่อตั้งเมื่อวันที่ 10 ตุลาคม พ.ศ. 2517 ด้วยทุนจดทะเบียน 99,000 บาท ได้รับอนุญาตให้เป็นบริษัทจดทะเบียนใน[[ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย]] เมื่อปลายปี พ.ศ. 2534{{อ้างอิง}} ปัจจุบัน นาย [[เกษมสันต์ วีระกุล]] เป็น ประธานกรรมการบริษัท
 
เป็นบริษัทที่ประกอบกิจการเกี่ยวกับ การเป็นตัวแทนจำหน่ายสื่อสิ่งพิมพ์ ของสำนักพิมพ์ต่าง ๆ โดยมีร้านจำหน่ายที่ตั้งอยู่ภายในห้างสรรพสินค้าชั้นนำเกือบทุกแห่ง
34,995

การแก้ไข