ผลต่างระหว่างรุ่นของ "จังหวัดเพชรบูรณ์"

เพิ่มขึ้น 30 ไบต์ ,  6 เดือนที่ผ่านมา
ป้ายระบุ: แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขจากเว็บสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่
ป้ายระบุ: แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขจากเว็บสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขขั้นสูงด้วยมือถือ
สถาบันอุดมศึกษาที่สำคัญในจังหวัดเพชรบูรณ์ มีดังต่อไปนี้
* [[มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์]]
* [[สถาบันมหาวิทยาลัยการพลศึกษากีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตเพชรบูรณ์]]
* [[มหาวิทยาลัยรามคำแหง สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดเพชรบูรณ์]]
* [[มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาลัยสงฆ์พ่อขุนผาเมือง]]
7,961

การแก้ไข