ผลต่างระหว่างรุ่นของ "สัตว์พวกหนอนปล้อง"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
ไม่มีความย่อการแก้ไข
ไม่มีความย่อการแก้ไข
 
}}
 
'''สัตว์พวกหนอนปล้อง''' หรือ '''แอนเนลิดา''' ({{ชื่อวิทยาศาสตร์|Annelid}}) เป็นไฟลัมหนึ่งของ[[สัตว์ไม่มีกระดูกสันหลัง]]ได้แก่ ไส้เดือนดิน ไส้เดือนทะเลและปลิงน้ำจืด ลำตัวกลมยาว คล้ายวงแหวนต่อกันเป็นปล้องอย่างแท้จริง อวัยวะภายนอกและภายในจัดเป็นชุดซ้ำ ๆ กันในแต่ละปล้องไปตลอดตัว ส่วนใหญ่ดำรงชีวิตเป็นอิสระ มีส่วนน้อยที่เป็น[[ปรสิต]] ผิวหนังปกคลุมด้วย[[คิวติเคิล]]บาง มีต่อมสร้างเมือก มีระยางค์เป็นแท่งแข็งหรือเดือยในแต่ละปล้อง ช่วยในการเคลื่อนที่ ลำตัวมี[[กล้ามเนื้อ]]วงกลมและกล้ามเนื้อตามยาว [[ซีลอม]]แบ่งเป็นห้อง ๆ ตามลำตัวตามปล้องลำตัว การหายใจผ่านทางผิวหนัง ระบบขับถ่ายมี[[เนฟฟริเดียม]]ปล้องละ 1 คู่ นำของเสียมาตามท่อ เปิดสู่ภายนอก [[ระบบประสาท]]มีปมสมอง 1 คู่เชื่อมไปยัง[[เส้นประสาท]]กลางตัวด้านล่างซึ่งมี[[ปมประสาท]]และเส้นประสาทย่อย มีเซลล์รับสัมผัสกลิ่นและแสง [[ระบบสืบพันธุ์]]มีทั้งแบบแยกและไม่แยกเพศ แต่ไม่สามารถผสมพันธุ์ภายในตัวเองได้มันตัองใช้หนอนตัวอื่นมาผสมพันธุ์กับมัน
 
== การจัดจำแนก ==
ผู้ใช้นิรนาม